Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

Získať certifikát

Vydaný certifikát je potrebné nainštalovať do PC, kde bola vytvorená elektronická žiadosť, prípadne do čipovej karty. Pre inštaláciu certifikátu môžete využiť odkaz "Inštalovať certifikát" v e-mailovej správe, ktorá je žiadateľovi po vydaní certifikátu zaslaná alebo použiť certifikát vo formáte DER, ktorý ste dostali na Registračnej autorite ICA.

Ak budete certifikát používať mimo služieb štandardizovaných pre OS Windows / Mac v špecializovaných aplikáciách, je potrebné konkrétny certifikát v aplikácii najskôr nastaviť. Tu vždy využívajte príslušné návody výrobcu aplikácie.
Registračné autority


 
separator
separator