Duál


Duál  je produkt zahrnujúci kombináciu kvalifikovaného a komerčného certifikátu, tak aby bolo možné komfortne zabezpečiť všetky funkcie požadované v rámci bezpečnej elektronickej komunikácie.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis a jemu zodpovedajúce dáta pre tvorbu elektronického podpisu sú využívané na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania.

Komerčný certifikát potom slúži pre realizáciu služieb autentizácie a šifrovanie, pre ktoré nemožno v súlade s platnou legislatívou použiť kvalifikovaný certifikát. Tento typ certifikátu môžete získať na našich registračných autoritách .


I.CA vydáva nasledujúce typy DUÁL:

Duál – OSOBNÝ

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa
 • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
   • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  


  Duál - ZAMESTNANECKÝ / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti.
  • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
    • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
    • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere.
   • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  

   Duál - PSEUDONYM

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj.
   • je vydávaný na Registračný autorite I.CA základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.
    • podrobné informácie k požiadavkám na predložené doklady a vydanie certifikátu v zastúpení nájdete tu  


    Registračné autority

    v

    Novinky

    16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
    Viac tu
    27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
    Viac tu
    12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
    Viac tu