Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Duál


Duál je produkt zahŕňajúci kombináciu kvalifikovaného a komerčného certifikátu, tak aby bolo možné komfortne zabezpečiť všetky funkcie požadované v rámci bezpečnej elektronickej komunikácie.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis a jemu zodpovedajúce dáta pre tvorbu elektronického podpisu sú využívané na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania.

Komerčný certifikát potom slúži pre realizáciu služieb autentizácie a šifrovanie, pre ktoré nemožno v súlade s platnou legislatívou použiť kvalifikovaný certifikát. Tento typ certifikátu môžete získať na našich registračných autoritách .

I.CA vydáva nasledujúce typy DUÁL:

Duál – osobný

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa
 • je vydávaný na Registračnej autorite, alebo on-line bez potreby osobnej návštěvy, na základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...).

  Duál - zamestnanecký / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti.
  • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
    • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
    • existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere.

   Duál - pseudonym

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj.
   • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.


    Registračné autority


     
    separator
    separator