Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát

Komerčný certifikátKomerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty. Je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasti komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať certifikáty kvalifikovaných. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a odovzdávanie šifrovaných dát, ako e-mailovou poštou, tak prostredníctvom webových formulárov.

Komerčné certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získania certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika.


I.CA vydáva nasledujúce typy komerčných certifikátov:

Osobný komerčný certifikát

 • Je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa.
 • Je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA),
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu.

  Zamestnanecký komerčný certifikát

  • Je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, pozíciu vo firme a pod..
  • Je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
    • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA),
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu,
    • existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..),
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere.

   Registračné autority


    
   separator
   separator