Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát


Získať certifikát


Komerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty. Je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasti komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať certifikáty kvalifikovaných. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymnej prístup na webové servery a odovzdávanie šifrovaných dát, ako e-mailovou poštou, tak prostredníctvom webových formulárov.

Komerčné certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika.


I.CA vydáva nasledujúce typy komerčných certifikátov:

OSOBNÝ KOMERČNÉ CERTIFIKÁT

 • Je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa.
 • Je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu
   • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  .

  ZAMESTNANECKÝ KOMERČNÝ CERTIFIKÁT

  • Je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, pozíciu vo firme a pod..
  • Je vydávaný na Registračnej autorite I.CA základe predloženia:
    • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA),
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu,
    • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..),
    • potvrdenie o zamestnaneckom pomere,
    • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu .

   Registračné autority

   v

   Novinky

   16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
   Viac tu
   27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
   Viac tu
   12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
   Viac tu