Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát


Získať certifikát


Komerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno s ohľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty.

Certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získania certifikátov a ďalšie dôležité informácie o certifikátoch, vydávaných spoločnosťou První certifikační autorita, a.s., je možné nájsť v príslušnom dokumente Certifikačná politika.

Komerčný certifikát je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasť komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať kvalifikované certifikáty. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi.

Využitie má napríklad v podobe zamestnaneckých certifikátov, ktorých účelom je zabezpečenie internej bezpečnej komunikácie medzi zamestnancami, medzi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracoviskami, prípadne pre realizáciu vzdialeného prístupu zamestnancov k firemným dátovým zdrojom. Jeho použitie je možné tiež v uzavretých systémoch, ak je medzi účastníkmi bezpečnej komunikácie uzavretá zmluva, riešiaca podmienky tejto komunikácie.

V súčasnej dobe majú komerčné certifikáty použitie najmä pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a prenos šifrovaných dát e-mailovou poštou, alebo prostredníctvom webových formulárov.

Registračné autority

v

Novinky

12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu