Skip Navigation Links > Podpora > Aplikácie k stiahnutiu

I.CA SecureStore pre Windows

Nižšie uvedená verzia aplikácie SecureStore I.CA slúži pre klientské OS (Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 with April 2014 Update, Windows 10) a serverové OS (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 with April 2014 Update, Windows Server 2016). Viac informácií nájdete tu .

Stáhnout aplikaci
pro OS Win (64bit)
Stáhnout aplikaci
pro OS Win (32bit)

Užívatel'ská príručka

Inštalačná príručka

I.CA SecureStore pre MAC OS

Aplikácia I.CA SecureStore slúži na správu čipovej karty Starcos 3.5 a vyššie (Starcos 3.5 plug-in).

Stiahnuť aplikáciu

Užívatel'ská příručka

 Inštalačná príručka


I.CA QTSA

Aplikácia I.CA QTSA (1.7) pre prostredie Windows, ktorú zadarmo poskytuje I. CA, umožňuje získanie elektronickej časovej pečiatky (zostrojenie žiadosti podľa CP ) ku konkrétnemu dokumentu resp. súboru. Je preto vhodná pre situácie, keď sú časové pečiatky požadované jednotlivo konkrétnym užívateľom. Vždy je nutná uzatvorená Zmluva na odber časových pečiatok. Ak ste už na svojom počítači mal aplikáciu vo verzii 1.6, je nutné pred inštaláciou verzie 1.7, túto predchádzajúcu ručne odinštalovať.

Stiahnuť aplikáciu
I.CA QTSA 1.7 TSA2

Inštalačná příručka - v1.7


I.CA RenewZEP

Aplikácia I.CA ReNewZEP je určená pre tvorbu a odoslanie žiadosti o obnovu kvalifikovaných certifikátov (Duál/TRIX) slúžiacich pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky.

Aplikácia je určená pre operačný systém Microsoft Windows 7 a vyššie. Pre chod aplikácie je nevyhnutné mať v úložisku dôveryhodných koreňových certifikátov nainštalovaný certifikát koreňovej certifikačnej autority Národného bezpečnostného úradu SR. Tento certifikát je možné stiahnuť z adresy URL http://ep.nbu.gov.sk/trusted_data/TrustedList.zep.

Ďalej je nutné mať v úložisku sprostredkujúcich certifikačných autorít nainštalovaný certifikát akreditovanej certifikačnej autority I. CA, podpísaný Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Tento certifikát je možné stiahnuť z adresy URL http://ep.nbusr.sk/kca/certs/ica/ica_20091124_der.cer.

Aplikácia vyžaduje pripojenie k internetu pre overenie platnosti obnovovaného certifikátu a odoslanie žiadosti o obnovu na serveri certifikačnej autority.

Stiahnuť aplikáciu aplikácie I.CA RenewZEP

Užívatelská príručka

I.CA RootMann

Pre bezproblémovú obnovu kvalifikovaného certifikátu je nevyhnutné mať nainštalované príslušné koreňové certifikáty I.CA a NBÚ SK. Správne nastavenie Vašeho PC je možné testovat spustením aplikácie I.CA RootMan, ktorá v prípade potreby zaistí inštaláciu chýbajúcich certifikátov.     

Stiahnuť aplikáciu aplikácie I.CA RootMan    I.CA NewCert

Aplikácia I.CA NewCert slúži na offline tvorbu žiadostí o certifikát.

Stiahnuť aplikáciu
 


Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu