Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Aplikácie k stiahnutiu

Aplikácie k stiahnutiu

I.CA PKIServiceHost


Aplikácia I.CA PKIServiceHost slúžia pre podporu generovanie žiadostí o certifikát a na prístup do portálu klientskych služieb v prehliadačoch IE / Firefox / Chrome / Opera.

V prehliadačoch, okrem Internetu Exploreru, je nutné súčasne s aplikáciou inštalovať aj jej doplnok (podľa používaného typu prehliadača).


I.CA SecureStore pre Windows


Aplikácia I.CA SecureStore slúži na správu čipovej karty Starcos 3.0 a vyššie (Starcos 3.0 plug-in).

Výše uvedená verzia aplikácie slúži pre klientské OS (Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 with April 2014 Update, Windows 10, Windows 11) a serverové OS (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 with April 2014 Update, Windows Server 2016 / 2019).

I.CA SecureStore pre MAC OSI.CA QTSA


Užívateľská aplikácia QTSAklient 2 umožňuje získanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky (zostrojenie žiadosti o časovú pečiatku podľa Politiky služby) z časovej autority I.CA. Elektronické časovú pečiatku je možné pripojiť ku konkrétnemu elektronickému dokumentu resp. súboru a dátam. Vhodná je pre situácie, kedy sú časové pečiatky požadované jednotlivo konkrétnym užívateľom. Aplikáciu je možné používať iba, ak máte službu časovej autority zmluvne dohodnutú s I.CA a máte nastavený aktívny prístup k tejto službe (TSA/ATSA). Táto aplikácia je poskytovaná zadarmo, a je určená pre prostredie Windows 7 a vyššia.

Pre správnu funkčnosť je potrebné vykonať aktuálne nastavenie parametrov pre konkrétnu službu (TSA/ATSA), viď príručka alebo si ich môžete vyžiadať na e-mailovej adrese tsa@ica.cz alebo podpora@ica.cz, alebo u svojho obchodného zástupcu. V prípade použitia aplikácie v testovacom prostredí je nutné mať autentizačné údaje vopred dohodnuté.

 


I.CA RootMan, I.CA PFX Tool


Pre bezproblémovú obnovu kvalifikovaného certifikátu je nevyhnutné mať nainštalované príslušné koreňové certifikáty I.CA a NBÚ SK. Správne nastavenie Vašeho PC je možné testovať spustením aplikácie I.CA RootMan, ktorá v prípade potreby zaistí inštaláciu chýbajúcich certifikátov.

Aplikácia I.CA PFX Tool slúži pre úpravu zálohy certifikátu (súboru * .PFX). Certifikát z takto upravenej zálohy bude možné preniesť medzi operačným systémom Windows XP a vyššími verziami OS Windows. 


I.CA NewCert


Aplikácia I.CA NewCert slúži na offline tvorbu žiadostí o certifikát. K jej fungovaniu nie je vyžadovaná Java. 

Registračné autority


 
separator
separator