Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Čipové karty > SecureStore I.CA

Aplikace I.CA SecureStore


Aplikace I.CA SecureStore je samostatnou aplikací ve dvou verzích, pro prostředí Windows a pro prostředí OS X. Aplikace disponuje následujícími základními funkcemi:

 • generování páru klíčů až do velikosti 2048 bits na kartě současně s vytvořením příslušné žádosti o certifikát vybraného typu (komerční, kvalifikovaný),
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát ve formátu DER uloží na kartu do příslušného úložiště k páru klíčů,
 • import certifikátů komunikačních partnerů a kořenových certifikátů podporovaných certifikačních autorit,
 • práce s certifikáty uloženými na čipové kartě a správa úložišť na kartě – včetně mazání a importu certifikátů,
 • • PIN management – změna PIN (prostřednictvím starého PINu lze nastavit nový), odblokování PIN (prostřednictvím zadání PUK lze získat další pokusy pro zadání PIN),
 • sledování využití prostoru karty (životnost karty není aplikací kontrolována),
 • využívání volného prostoru karty pro ukládání libovolných souborů. Úložiště pro volný prostor je možné zvolit ve dvou variantách:
  • nezabezpečené, které je volně přístupné,
  • zabezpečené, které je přístupné pouze po zadání PINu k tomuto úložišti. Toto úložiště je vhodné např. pro správu hesel.

Funkce dostupné pouze ve verzi pro Windows prostředí:

 • registrace certifikátu do Windows – provede instalaci certifikátu do úložišť Windows tak, aby byl dostupný pomocí služeb pracujících s certifikáty v prostředí Windows,
 • označení úložiště používaného pro Windows SmartCard Logon.

Softwarové moduly pro Windows:

 • SecureStore CSP (Crypto Service Provider) – komponenta umožňující použití karty v prostředí MS Explorer, MS Outlook a dalších aplikacích na platformě Windows, které využívají standardní rozhraní CryptoAPI
 • SecureStore PKCS11 – komponenta umožňující použití karty v aplikacích typu Mozilla Firefox na platformě Windows, které využívají rozhraní Cryptoki
 • Aplikace I.CA SecureStore – Windows aplikace umožňující správu karty.

Softwarové moduly pro OS X:

 • SecureStore PKCS11 – komponenta umožňující použití karty v aplikacích typu Mozilla Firefox na platformě OS X, které využívají rozhraní Cryptoki
 • Aplikace I.CA SecureStore – OS X aplikace umožňující správu karty

Registrační autority


 
separator
separator