Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislativa

Legislativa

Společnost První certifikační autorita, a.s. získala akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění. Dosud nejvýznamnějšími normami pro činnost akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb tedy byly zákon o elektronickém podpisu a příslušné vyhlášky:

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Vyhláška č. 378/2006 Sb. ze dne 19.7.2006
Vyhláška č. 212/2012 Sb. ze dne 13.6.2012


Dnem 19. září nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který byl přijat z důvodu zajištění souladu legislativy ČR s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES /eIDAS) . 

Tímto zákonem se ruší zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a také vyhlášky č. 378/2006 Sb. a č. 212/2012 Sb..

 Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce


Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS.  I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy.

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 910/2014 eIDAS


Tímto Nařízením dochází ke zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES

V rámci SR poskytujeme služby v souladu se zákonem 215/2002 Zz. o elektronickom podpise. Více informací .

Registrační autority


 
separator
separator