Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Návody > Elektronický podpis > Využitie kvalifikovaných a komerčných certifikátov

Využitie kvalifikovaných a komerčných certifikátov


Zaručený elektronický podpis je možné využiť napríklad pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ale aj v komerčnej sfére. Kým verejná správa využíva zaručený elektronický podpis takmer výhradne len v prípadoch, že tak stanoví príslušný právny predpis, komerčné subjekty využívajú certifikáty pre komunikáciu s inými subjektmi, ktoré sú spravidla ich klientmi...

Zaručený EP je možné vo verejnej správe Slovenskej republiky použiť:

Zaručený EP je možné vo verejnej správe Českej republiky použiť:

  • pri zasielaní dátovej správy prostredníctvom dátových schránok
  • pri zasielaní elektronických podaní úradom prostredníctvom e-podateľne
  • pri podávaní daňových priznaní prostredníctvom aplikácie EPO (Daňový portál)
  • pri zasielaní dokumentov Českej správe sociálneho zabezpečenia
  • pri zasielaní dokumentov v rámci projektu e-Customs - bezpapierové colné prostredie naprieč celou Európou (NCTS - elektronická komunikácia medzi deklarantmi, Colnou správou ČR a krajinami EÚ a EZVO, eDovoz, vývoz)
  • pri žiadostiach o dotácie EÚ podávaných prostredníctvom aplikácie eAccount CzechInvest
  • pri žiadostiach o výpisy z registra trestov

Ďalej sa zaručený EP využíva v komerčnej sfére Českej republiky, napríklad:

Registračné autority


 
separator
separator