Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Elektronický podpis > Využitie kvalifikovaných a komerčných certifikátov


Zaručený elektronický podpis je možné využiť napríklad pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ale aj v komerčnej sfére. Kým verejná správa využíva zaručený elektronický podpis takmer výhradne len v prípadoch, že tak stanoví príslušný právny predpis, komerčné subjekty využívajú certifikáty pre komunikáciu s inými subjektmi, ktoré sú spravidla ich klientmi...

Zaručený EP je možné vo verejnej správe Českej republiky použiť:

  • pri zasielaní dátovej správy prostredníctvom dátových schránok
  • pri zasielaní elektronických podaní úradom prostredníctvom e-podateľne
  • pri podávaní daňových priznaní prostredníctvom aplikácie EPO (Daňový portál)
  • pri zasielaní dokumentov Českej správe sociálneho zabezpečenia
  • pri zasielaní dokumentov v rámci projektu e-Customs - bezpapierové colné prostredie naprieč celou Európou (NCTS - elektronická komunikácia medzi deklarantmi, Colnou správou ČR a krajinami EÚ a EZVO, eDovoz, vývoz)
  • pri žiadostiach o dotácie EÚ podávaných prostredníctvom aplikácie eAccount CzechInvest
  • pri žiadostiach o výpisy z registra trestov

Zaručený EP je možné vo verejnej správe Slovenskej republiky použiť:

Ďalej sa zaručený EP využíva v komerčnej sfére Českej republiky, napríklad:

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu