Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > O spoločnosti

O spoločnosti

Na Slovensku První certifikační autorita, a.s. (I.CA) poskytuje svoje služby predovšetkým prostredníctvom spoločnosti D. Trust Certifikačná  autorita, a.s. (ďalej len "DTCA") so sídlom v Bratislave.

DTCA bola  založená  spoločnosťou PVT, a.s.,  Praha,  Ditec, a.s.,  Bratislava a  Tatrabanka, a.s., Bratislava (člen  finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group) v záujme podpory a rozvoja používania elektronických  podpisov na Slovensku.

Pre riešenie špecifických odborných problémov bezpečnosti IT a kryptografie DTCA  dlhodobo spolupracuje aj s odborníkmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského  v Bratislave.


V súčasnosti je DTCA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Tatra banka, a.s. (člen finančnej skupiny Raiffeisen Banking Group)
  • DITEC, a.s.
  • První certifikační autorita, a.s.

Riešenia využívajúce technológiu elektronických podpisov majú svoju legislatívnu oporu v prijatom Zákone o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., ktorý rieši zákonné otázky súvisiace s ich nasadením a používaním v tzv. otvorených systémoch Public Key Infrastructure (PKI).

První certifikační autorita, .a.s. (I.CA) bola založená v roku 2001 ako dcérska spoločnosť PVT, a.s. Prevzala od materskej spoločnosti všetky činnosti súvisiace s poskytovaním služieb certifikačnej autority, ktorá bola v rámci PVT, a.s. prevádzkovaná už od roku 1996.

I.CA, ako prvá v Českej republike, získala v roku 2001 osvedčenie pre výkon činnosti akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb v zmysle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickom podpise. V roku 2006 získala akreditáciu aj pre vydávanie kvalifikovaných systémových certifikátov a kvalifikovaných časových pečiatok a tiež akreditáciu pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov a na poskytovanie služby časovej autority na Slovensku.

Účinnosťou nariadenia EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) sa I.CA stala kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru v rámci EÚ.

Ministerstvo vnútra České republiky, odbor eGovernmentu, orgán dohľadu nad vydaním akreditácií podľa § 5 odst. 6 zákona č. 250/2017 Sb., udelil rozhodnutím vydaným 21. ledna 2020 spoločnosti První certifikační autorita, a. s. akreditáciu na správu kvalifikovaného systému elektronickej identifikácie s úrovňou záruky VYSOKÁ.

I.CA je v súčasnosti najväčším poskytovateľom komplexných služieb vydávania a správy certifikátov v Českej republike a na Slovensku. Hlavnou náplňou spoločnosti je zabezpečovanie činností bezprostredne súvisiacich s poskytovaním služieb certifikačnej autority a časovej autority.


V súčasnosti je I. CA vlastnená niekoľkými významnými spoločnosťami, ktorými sú:

  • Česká spořitelna, a. s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Asseco Central Europe, a.s.
  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

V roku 2002 získala I. CA ako prvý subjekt akreditáciu pre výkon činnosti akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb v zmysle pôvodného zákona ČR č. 227/2000 Zb., O elektronickom podpise, a začala poskytovanie služieb v oblasti kvalifikovaných certifikátov. V roku 2006 bola akreditácia rozšírená o služby vydávania kvalifikovaných systémových certifikátov a kvalifikovaných časových pečiatok. V roku 2006 I. CA získala akreditáciu pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov a na poskytovanie služieb časovej autority na Slovensku v zmysle zákona SR č.215/2002 Z.z. O elektronickom podpise .


 Etický kodex I.CA  Zásady nadkládání s osobními údaji klientů


 Certifikát ISMS Politika ochrany oznamovatelů

Registračné autority


 
separator
separator