Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

I.CA SecomZEP


Aplikácia I.CA SecomZEP je určená na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) podľa legislatívy Slovenskej republiky vo formátoch CAdES-EPES a CAdES-EPES-T. Podpisovaný dokument a podpis je uložený resp. načítaný do/ z ZEP súboru.

Implementácia elektronického podpisu vyhovuje štandardu CWA 14170 Security requirements for signature creation applications.
Overenie platného podpisu vyhovuje definícii v štandarde CWA General guidlines for electronic signature verification.

Aplikácia využíva:

  • pre vytvorenie podpisu knižnicu ICASignZEP.dll
  • pre overenie podpisu knižnicu ICAVerifyZEP.dll
  • pre prácu s jednotlivými formátmi dokumentov moduly (pluginy) – ICARtfPluginZEP.dll, ICATxtPluginZEP.dll, ICAOfficePluginZEP.dll, ICAPngPluginZEP a ICAPdfPluginZEP.dll

Všetky vyššie uvedené knižnice sú certifikované NBÚ SR.

Minimálne systémové požiadavky

  • Aplikácia je určená pre 32 a 64-bitové operačné systémy MS Windows
  • Podporované OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10Verzia
  • .NET: 4.0 a vyššie
  • Pre korektné fungovanie pluginu pre MS Word je vyžadovaná funkčná inštalácia MS Office 2007 SP3 alebo novší


Aplikácia je určená pre 32 bit. operačné systémy, podporované sú Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

Registračné autority


 
separator
separator