Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Technické problémy > Inštalácia certifikátu

"Certifikát inštalujete na PC, kde nebola generovaná žiadosť."

Dôvod, prečo certifikát nie je možné nainštalovať a hlási túto chybu môže byť ten, ktorý je uvedený v chybovej správe (pokus o inštaláciu certifikátu na iný počítač alebo pod iným užívateľským prihlásením). Sú však aj ďalšie možnosti hlásenia tejto chyby, ako napríklad porušenie alebo strata súkromného kľúča či zmeny v užívateľskom profile, ktoré systém vyhodnotil ako systémovú zmenu (napr. inštalácia SP, hotfix alebo nejaké aplikácie).

Väčšia pravdepodobnosť pre vznik tejto chyby je vtedy, keď medzi žiadosťou o certifikát a pokusom o jeho inštaláciu uplynie dlhšia doba. Pri generovaní žiadosti o certifikát sa vygeneruje i súkromný kľúč, ktorý systém uloží do užívateľského profilu. Pri inštalácii certifikátu sa musí certifikát zviazať s týmto privátnym kľúčom; ak ho systém nenájde alebo je porušený, vydá práve túto chybovú správu.

Riešenie:

Pre inštaláciu certifikátu použite súbor s príponou *. der (číslo_certifikátu.der - Otvoriť - OK - tlačidlo Nainštalovať certifikát označte Všetky certifikáty umiestniť v nasledujúcom úložisku - tlačidlo Prehľadávať - Vyberte úložisko Osobné - OK - Ďalšie - Dokončiť - v okne Import prebehol úspešne kliknite na OK.

Potom si ešte v prehliadači Internet Explorer skontrolujte, či je certifikát skutočne v úložisku Osobné: Spustiť Internet Explorer - Nástroje - Možnosti Internetu - Obsah - Certifikáty - v úložisku Osobné by mal byť nový certifikát vidieť, keď na neho kliknete - tlačidlo Zobraziť - Podrobnosti - vidíte informácie o vašom certifikáte.

Ak sa certifikát neuloží do úložiska Osobné (ale napr. medzi Ostatné), znamená to, že sa nenašiel súkromný kľúč k inštalovanému certifikátu a systém sa teda domnieva, že nenainštalujete certifikát vlastný, ale nejaký cudzí a preto ho neuloží do úložiska osobné. Ak vo Vašom počítači súkromný kľúč chýba alebo je poškodený, potom Vám bohužiaľ nezostáva nič iného ako si podať novú žiadosť o certifikát.
 

Registračné autority


 
separator
separator