Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Technické problémy

Riešenie technických problémov

 Po aktualizácii eID klienta zobrazuje aplikácia I.CA SecureStore chybu 48 

Ak používate verziu I.CA SecureStore 4.x a staršiu, odporúčame nainštalovať aktuálnu verziu aplikácie.

 Používanie čipových kariet cez RDP

Pri pripojení cez RDP je potrebné nastaviť, že RDP smie využívať miestne čipové karty. Služby "Čipová karta" (Windows 7, Windows 8 a Windows 10) a "Služba zistiť zariadenia čipových kariet" (Windows 8 a Windows 10) musí byť zapnuté, čipová karta musí byť pripojená do počítača, z ktorého sa pripájate. Vzdialený počítač musí mať nainštalovanú aplikáciu I.CA SecureStore Card Manager.

 Chyba pri generovaní súkromného kľúča. Chyba: Nedostatok miesta.

Príčinou zobrazenia tejto chybovej hlášky je nedostatok miesta na čipovej karte k uloženiu privátneho kľúča certifikátu / následného certifikátu. Je teda potrebné odstrániť niektoré objekty so staršími certifikátmi z čipovej karty. Odstránenie certifikátu z čipovej karty sa vykonáva pomocou aplikácie I.CA SecureStore.

Je potrebné zvoliť osobné certifikáty, potom kliknete na kontajner s certifikátmi pre daný rok a vpravo zvolíte Odstrániť kontajner, zadáte pin a kontajner sa odstráni.

Pozn .: AK JE CERTIFIKÁT generovaný na čipovej karte a dôjde k odobratiu privátneho kľúča (kľúčových párov), TÁTO relácia je nenávratná !!!

 Chyba: Native host exception

Táto chybová hláška sa najčastejšie vyskytuje v prípade aktivovaného "chráneného režimu" internetového prehliadača, ktorý blokuje spustenie doplnku ICAPKISERVICEHOST.

Toto nastavenie je možné dočasne deaktivovať následne: Internet Explorer-> nástroje-> možnosti internet-> zabezpečenie-> dôveryhodné weby-> povoliť chránenom režime (táto voľba musí byť odškrtnutie)

  "Platnosť podpisu PDF dokumentu nemožno overiť"

Ako nastaviť aby Adobe Acrobat alebo Adobe Reader na používanie s certifikátmi?

V prípade, že máte k dispozícii defaultne nainštalovaný program Adobe Acrobat alebo Adobe Reader, dôjde pri otvorení dokumentu s elektronickým podpisom k automatickému aktualizovaniu zoznamu dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb a ten už zahŕňa koreňový certifikát I.CA pre overovanie platnosti elektronického podpisu PDF dokumentov.

Ak máte automatické aktualizácie zakázané, môžete využiť ručné aktualizácie nasledovne:

Edit-Preferences-Trust Manager-Automatic updates-Load trusted root certificates from an Adobe server; Úpravy-Predvoľby-Správca dôveryhodnosti-Automatické aktualizácie-Načítať dôveryhodné koreňové certifikáty zo serveru Adobe, resp. kliknúť na “Aktualizovať teraz”.

Alebo je ešte možnosť manuálneho nastavenia dôveryhodnosti nášho koreňového certu v adobe takto:

Adobe Reader X a nižše verzie: Úpravy/Predvoľby/Zabezpečenie/Pokročilé predvoľby/a v časti Integrácia s Windows zaškrtnúť všetky ponúkané kolónky
Adobe Reader XI: Úpravy/Predvoľby/Podpisy/Overenie/Viac/ a v časti Integrácia s Windows zaškrtnúť obe kolónky

  "Nenájdený provider"

Pri tvorbe žiadosti o certifikát sa vytvára privátny kľúč. Úložisko kľúča môže byť v PC, na čipovej karte alebo USB tokene. Toto umiestnenie určuje tzv. CSP provider (= typ kľúča). V prípade, že zvolíte umiestnenie kľúča napríklad na čipovú kartu a karta nie je vložená v čítačke (alebo nie sú nainštalované ovládače), počítač vypíše hlášku "Nenájdený provider".

  • Typ kľúča pre čipové karty: SecureStore CSP
  • Typ kľúča pre PC Microsoft: Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider
  • Ostatné HW riešenie: CSP uvádza výrobca

 "Certifikát inštalujete na PC, kde nebola generovaná žiadosť"

Príčina, prečo sa Vám pri inštalácii certifikátu zobrazuje toto hlásenie môže byť niekoľko. Viac informácií nájdete tu .

  „Nepodarilo sa vygenerovať žiadosť o certifikát prostredníctvom webových stránok“

Ak sa Vám nepodarilo vytvoriť žiadosť prostredníctvom online formulárov uvedených na týchto webových stránkach, je Vám k dispozícii offline aplikácia ICA NewCert. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť tu .

Registračné autority


 
separator
separator