Skip Navigation Links > Podpora > Časté dotazy > Často kladené otázky


Ako overiť, že váš elektronický podpis nie je ohrozený odhalenú zraniteľností RSA kľúčov?

Ministerstvo vnútra odporúča, aby používatelia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich "elektronický podpis" nemôže byť ohrozený zraniteľností RSA kľúčov si môžu overiť pomocou on-line testu , či ich "elektronický podpis" je ovplyvnený objavenou chybou. Jedná sa o RSA kľúče, ktoré boli vytvorené prostredníctvom kryptografických knižníc výrobca Infineon Technologies AG (problém eID Slovensko, Estónsko, Rakúsko). Ministerstvo vnútra ďalej odporúča v prípade, keď výsledok testu ukáže, že RSA kľúče užívateľa sú ovplyvnené nájdenou chybou, kontaktovať dodávateľa prostriedku alebo výrobca prostriedku, pomocou ktorého boli RSA kľúče generované, ohľadne ďalšieho postupu. Odporúča sa predmetný kvalifikovaný certifikát zneplatniť. Informácie Ministerstva vnútra je k dispozícii tu .

Čipové karty poskytované I.CA ako kvalifikované prostriedky na vytváranie elektronického podpisu (QSCD) a ktoré je možné identifikovať prostredníctvom položky OID (QCP-nqscd): 0.4.0.194112.1.2, tj. súkromný kľúč je generovaný a uložený na QSCD v príslušnom certifikáte, nie sú vyššie uvedenú hrozbou ohrozené. Viac informácií nájdete tu .

Ako požiadať o vydanie následného certifikátu?

Postup pre vydanie následného certifikátu je uvedený tu .

Ako požiadať o vydanie následného certifikátu, ktorý obsahuje identifikátor pre komunikáciu s orgánmi Verejnej moci SK?

V súlade s požiadavkami Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky je elektronické podanie žiadosti o vydanie následného kvalifikovaného certifikátu slúžiaceho pre komunikáciu s orgánmi Verejnej moci Slovenskej republiky realizované s využitím certifikovanej aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ďalej len "ZEP"), vo formáte ZEP.

Pre vytvorenie žiadosti o vydanie následného kvalifikovaného certifikátu preto použite aplikáciu I.CA RenewZEP, ktorá je k dispozícii tu .

Ako zneplatniť certifikát?

Postupy pre zrušenie certifikátu sú definované v certifikačnej politike I. CA:

  • Odovzdaním žiadosti elektronickou cestou - prostredníctvom formulára uvedeného tu  
  • Elektronicky podpísanou správou na revoke@ica.cz, alebo info@dtca.sk  
  • Osobným odovzdaním žiadosti na RA
  • Listovou zásielkou

Môžem používať certifikát na viacerých počítačoch?

Áno, certifikát je možné používať na viacerých počítačoch. Inštaláciu certifikátu na PC, kde nebola vytvorená žiadosť o certifikát, inštalujte zo zálohy certifikátu (súboru .pfx), postup pre vytvorenie zálohy je uvedený tu .
Pre prenos certifikátov medzi jednotlivými PC však odporúčame bezpečné úložisko privátneho kľúča, teda certifikát uložený na čipovej karte alebo USB tokene

Čo je elektronická značka?

Elektronickou značkou sú údaje v elektronickej podobe, ktoré sú pripojené k dátovej správe alebo sú s ňou logicky spojené. Umožňujú identifikáciu prostredníctvom kvalifikovaného systémového certifikátu.
Elektronická značka nachádza svoje využitie napríklad v elektronických podateľniach úradov, ktoré oznamujú odosielateľovi pošty, že jeho mail bol doručený na príslušnú podateľňu.

Čo je "Identifikátor MPSV"?

Identifikátor MPSV (platí pre ČR) označuje jedinečnú identifikáciu klienta voči MPSV, FÚ, ČSSZ a ÚP. I. CA umožňuje svojim klientom získať tento identifikátor bezplatne ako súčasť služby vydania kvalifikovaného certifikátu. Požiadať treba priamo na pracovisku registračnej autority pred podaním žiadosti o certifikát.

Ako získať vydaný certifikát?

Vydané osvedčenie je spravidla odosielané žiadateľovi o certifikát do jeho e-mailovej schránky v čase jeho vystavenia.
Verejné certifikáty je tiež možné vyhľadať v zozname verejných certifikátov  a ďalej vykonať ich uloženie vo vybraných formátoch - DER, PEM, TXT.

Ako nainštalovať certifikát?

Pre inštaláciu osobného certifikátu do operačného systému Windows (Internet Explorer) kliknite na URL adresu . Zobrazenie tejto stránky ďalej umožňuje uloženie certifikátu na čipovú kartu Starcos 3.0 a vyššie, stiahnutie certifikátu v rôznych formátoch…
Pre inštaláciu do inej aplikácie (SCP, RM-S ,...) inštalujte podľa návodu dodaného k danému produktu využívajúho certifikáty.
V prípade, že chcete certifikát inštalovať bez návštevy vyššie uvedenej URL adresy, je možné využiť formát certifikátu DER (tento formát Vám bol zaslaný e-mailom pri vystavovaní certifikátu, alebo ho môžete získať zo zoznamu verejných certifikátov).

 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu