Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Návody > Žiadosť o technologický certifikát

Žiadosť o technologický certifikát

Postup pre tvorbu žiadosti o certifikát

Elektronická žiadosť o technologický (komerčný serverový) certifikát musí byť tvorená priamo prostredníctvom systémových nástrojov servera, na ktorom bude následne vydaný certifikát používaný.

Vytvorte elektronickú žiadosť vo formáte PEM. Túto žiadosť vo formáte *. pem ďalej vložte do nášho formulára pre tvorbu žiadostí o certifikát a postupujte ďalej podľa pokynov sprievodcu.

Postup pre vytvorenie žiadosti pre niektoré WWW servery nájdete na domovských webových stránkach:

Inštalácia certifikátu a vytvorenie jeho zálohy

Registračné autority


 
separator
separator