Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať


Získať certifikát


Kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať (ePečať) sú určené pre vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. a Nariadením EÚ č. 910/2014 eIDAS a môžu byť vydávané len kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru.

Kvalifikované certifikáty pre ePečať sú vydávané právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci, vždy na hardvérové zariadenie. Na rozdiel od kvalifikovaných elektronických podpisov sú určené pre zabezpečenie integrity dát a správnosti dát, s ktorými sú spojené.

Kvalifikované certifikáty pre ePečať možno použiť pre:

  • Vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí
  • Overovanie kvalifikovaných elektronických pečatí


Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu