Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Záloha kľúča


Všetky typy certifikátov ponúkaných I. CA sa sú tvorené niekoľkými časťami:

  • Súkromný kľúč (aj privátny kľúč, alebo dáta pre tvorbu elektronického podpisu),
  • Verejný kľúč (tiež dáta pre overenie elektronického podpisu), spravidla je súčasťou certifikátu,
  • Samotný certifikát

Pre správne používanie vášho certifikátu musíte mať k dispozícii jemu prislúchajúci súkromný kľúč, ktorý slúži pre vytvorenie vlastného elektronického podpisu. Ak používate hardvérové ​​riešenie ako je čipová karta alebo USB token, súkromný kľúč je umiestnený na tomto médiu a zálohu nie je potrebné vykonať.

V prípade, že používate iba PC, odporúčame vytvoriť jeho zálohu. Zálohu súkromného kľúča (export) možno vykonať len za predpokladu, že bol označený ako exportovateľný.

Postup pre vytvorenie zálohy certifikátu nájdete tu

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu