Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

2. 3. 2022

Zaručená konverzia od 1.3.2022

Centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (SK) oznamuje, že od 1. marca 2022 platí povinnosť používať kvalifikovanú službu validácie pre overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečiatok pre zaručené konverzie.

Viac informácií https://www.mirri.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html.

Riešením našej spoločnosti je služba I.CA QVerify. Túto službu môžete používať napríklad v rámci aplikácie D.Convert.

Ďalej ju môžu používať priamo integrátori pre implementáciu do svojich riešení zaručenej konverzie.


Registračné autority


 
separator
separator