Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

2. 1. 2019

I.CA a nariadenie EÚ č. 910/2014 eIDAS

Dňa 1. júla 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru č. 910/2014 - skrátene nariadenia eIDAS.

I.CA ako akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb sa podľa nariadenia eIDAS stala kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru pre službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre elektronické podpisy.

Novo I.CA začala vydávania kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate, ktoré sú určené pre vytváranie elektronických pečatí a kvalifikovaných elektronických pečatí. Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate nahrádzajú elektronickej značky a sú vydávané len právnických osobám a orgánom verejnej moci.

Kvalifikované časové pečiatky zostávajú bez zmeny, len sa mení ich názov na kvalifikované elektronické časové pečiatky, pričom musia vydávať kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru pre službu vydávania kvalifikovaných certifikátov (I.CA).

I.CA vydáva aj naďalej kvalifikované prostriedky na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov (QESCD), a to čipovej karty Starcos 3.0, 3.2 a 3.5. Iba s využitím QESCD je možné vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý má právny účinok rovnocennú s vlastnoručným podpisom a je uznateľný vo všetkých členských štátoch EÚ.

Zákon č. 215/2002 Zz. O elektronickom podpise, bol nahradený zákonom č. 272/2016 Zz. o dôveryhodných službách.

Úplné znenie platnej legislatívy nájdete tu .


Registračné autority


 
separator
separator