Skip Navigation Links > Produkty a služby > Konzultačné služby a školenia

Tetovanie služieb, konzultácie a školenia

V rámci overenia funkčnosti ponúkaných služieb I.CA poskytuje možnosť ich bezplatného testovania.

Ďalej I.CA zaisťuje pre svojich klientov školenia v oblasti PKI (Public key infrastructure) v požadovanom rozsahu. Medzi najčastejšie vzdelávacie programy patrí školenie na tému používanie certifikátov a bezpečná komunikácia, právne aspekty elektronického podpisu, konfigurácia poštových klientov a ďalších aplikácií, konfigurácie serverov.

Pre potreby klientov, ktorí pripravujú implementáciu PKI do vlastných riešení alebo pracujú na ich úprave, I.CA ponúka odborné konzultácie. Ak máte záujem o školenie alebo odborné konzultácie, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese sales@ica.cz.

Ponuku komplexného školenie "Používame elektronický podpis" nájdete tu .

Testovanie komerčných certifikátov
Testovanie kvalifikovaných certifikátov a Duál
Testovanie časových pečiatok


Otestovanie funkčnosti SSL certifikátov

Na nižšie uvedených odkazoch si môžete vyskúšať možné stavy SSL certifikátov, ktoré vydáva I.CA

 VALID / platný
 EXPIRED / expirovaný
 REVOKED / zneplatnenie

Otestovanie funkčnosti EV SSL certifikátov (kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu internetových stránok)

Na nižšie uvedených odkazoch si môžete vyskúšať možné stavy EV SSL certifikátov, ktoré vydáva I.CA

 VALID / platný
 EXPIRED / expirovaný
 REVOKED / zneplatnenie

Registračné autority

v

Novinky

27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu