Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Publikujeme

Publikujeme

Autorská a spoluautorská tvorba, články zveřejněné v odborných médiích …
 

Reflex

Prestižní společenský týdeník Reflex nabízí svým čtenářům pohled na českou i světovou realitu. Neuhýbá před konfrontací a přímo řeší konkrétní problém. Zábavnou formou provádí světem kultury, společnosti i životním stylem.

 Elektronické dokumenty mezi námi - Ing. Lenka Capoušková, LLM (05/2020)

 Moderní komunikace musí být elektronická a bezpečná (10/2019)

 Kvalifikovaný elektronický podpis dokumentů v mobilních zařízeních - Jan Doubek, MBA (10/2019)

 Služba pečetění na dálku - Ing. Roman Kučera (05/2019)

 Ověřování poskytovatelů platebních služeb podle PSD2 - Ing. Lenka Capoušková, LLM (05/2019)

 Právnické osoby nepodepisují, ale vytvářejí pečeť - Ing. Roman Kučera (10/2018)

 Novinky v používání elektronického podpisu - Mgr. Dagmar Bosáková (10/2018)


 

ICT revue

ICT revue je pravidelnou přílohou Hospodářských novin a týdeníku Ekonom. Tento specializovaný magazín přináší odborná témata ze všech oblastí informačních a komunikačních technologií.

 Co je to elektronická identita a kde ji použít? - Mgr. Dagmar Bosáková (06/2019)


 

Smart revoluce

První certifikační autorita, a.s., byla jedním z partnerů při tvorbě knihy o životě v budoucnosti – „SMART REVOLUCE - revoluce přichází právě teď“.  Kniha vznikla pod taktovkou Karla Mikety a dalších autorů - vizionářů z oblasti architektury, řešení energií, komunikace či dopravy. V knize se autor snaží přiblížit tomu, jak by mohl vypadat svět budoucnosti. Naše společnost se připojila k tomuto projektu s řešením otázky bezpečnost informací, obrana před kyber zločinem, jelikož právě budoucnost je o sdílení dat, bezdrátových technologiích a snaze o pohodlná řešení, ovládaná mobilními aplikacemi.

Kniha přináší čtenářům informace, co jsou to smart technologie, jak budeme žít v následujících letech, představuje 66 zázraků moderních technologií, které jsou zasazeny do čtivého příběhu jednoho dne, stráveného ve městě budoucnosti - SynopCity.

 TV Praha - krátký šot ze křtu knihy (11/2017)


 

„Obchod & Finance“

„Obchod & Finance“ je časopis pro podnikatele a manažery. V časopisu Obchod & Finance pravidelně najdete aktuální články, rozhovory a reportáže z nejrůznějších oblastí podnikání a tipy informující o nových směrech podnikání.
Článek „Bezpečná archivace elektronických dokumentů“ poukazuje na důvěryhodné uložení elektronických dokumentů bez narušení jejich integrity, časového určení a neodmítnutelnosti odpovědnosti. Představuje produkty pro krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou archivaci dokumentů.

 Bezpečná archivace elektronických dokumentů - Ing. Roman Kučera (2015)


 

IT Security - komerční příloha společnosti Mediaplanet

„Mediaplanet“ je společnost, která spolupracuje s předními deníky, webovými servery, asociacemi, známými osobnostmi, experty a novináři. Tituly, které společnost Mediaplanet vydává jako komerčních přílohu Lidových novin, se tak stávají rychlým a praktickým zdrojem informací v jednoduché čtivé formě.

 Elektronický podpis v praxi - Ing. Lenka Capoušková, LLM (03/2014)


 

VideoCast Appliště.cz

Pravidelně vycházející VideoCast Appliště informuje o novinkách a aplikacích v komunitě Apple uživatelů. Každých 14 dní se tak můžete setkat se zajímavými hosty, kteří mají k jablečné platformě vřelý vztah a jsou pevnou součástí Apple komunity. Ve 40. díle videocastu byl hostem jeden z našich zaměstnanců, Martin Doubek, který pohovořil o odborných tématech týkajících se firmy Apple a také představil jednu z našich připravovaných aplikací.

 40. díl pořadu Appliště.cz - Martin Doubek (01/2013)


 

CZ.NIC

Česká televize pravidelně vysílá seriál Jak na internet, který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC. Cílem tohoto projektu je přiblížit internet s jeho možnostmi, klady, ale také zápory co nejširší skupině občanů. Ve 34. díle bylo odvysíláno poučné video o využití elektronického podpisu. 

 Jak na internet (11/2012)


 

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS

Chcete si konečně udělat jasno a pořádek ve všech důležitých síťových protokolech? Poznejte, jak počítače komunikují na té nejnižší úrovni – od fyzické vrstvy drátů a konektorů přes směrování až k aplikovaným protokolům a zabezpečení.

Výukovou i referenční příručku od odborníků ocení nejen ostřílení síťoví administrátoři, ale také začátečníci, kteří by rádi pochopili základní filozofii protokolů TCP/IP a systému DNS.

Autoři: Alena Kabelová, Libor Dostálek (02/2012)


 

DSM-data security management

Posláním čtvrtletníku „DSM-data security management“ je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v oblasti informační bezpečnosti a ochrany dat.

Tento článek se zabývá posouzením technologie dynamického biometrického podpisu z pohledu požadavků zákona o elektronickém podpisu. Upozorňuje také na některé dosud nevyřešené nedostatky a navrhuje vhodnější formy využití.

 Biometrický podpis - mýty a fakta - Ing. Jaroslav Tománek (01/2012)


 

Daně a právo v praxi

Odborný měsíčník „Daně a právo v praxi“ čtenáře pravidelně informuje o všech změnách a aktuálních tématech v daňové problematice a souvisejících oblastech.
Tento článek přináší informace týkající se posledních legislativních změn, které dopadají na Portál datových schránek.

 Portál datových schránek - co přinesou poslední legislativní změny - Mgr. Dagmar Bosáková (10/2011)


 

Datové schránky

Kniha se věnuje zřizování datových schránek, jejich napojení na další informační systémy, bezpečnosti datových zpráv i dalšímu nakládání s nimi, včetně institutu autorizované konverze dokumentů. Součástí publikace jsou praktické návody popisující podání žádosti o zřízení datové schránky, přihlášení do datové schránky a příjem a odesílání dokumentů.

Samostatnou část knihy Datové schránky tvoří stanoviska k nejčastějším dotazům z oblasti užívání datových schránek a nakládání s dokumenty doručovanými jejich prostřednictvím. Přílohovou část tvoří úplné znění zákona č. 300/2008 Sb. a vyhlášek č. 193/2009 Sb. a č. 194/2009 Sb.

Autoři: Petr Budiš, Iva Hřebíková (09/2010)


 

Marketing a nová ekonomika

Autoři se zabývají marketingem v postkotlerovském období a doplňují vybrané oblasti marketingových činností o specifika, jež souvisí s nástupem nové ekonomiky. Poukazují na skutečnost, že klasický pojmový aparát je s určitými modifikacemi aplikovatelný i pro novou ekonomiku, která se vyznačuje extrémní dynamikou a částečně pyramidálním charakterem.

Publikace je rozdělena celkem do sedmi kapitol (Systémové aspekty nové ekonomiky, Internet a megaintegrace, Nové příležitosti pro marketing, Využití Internetu v marketingu, Elektronická komunikace a e-Government, Ochrana osobních údajů – nový segment trhu, Manažeři nové ekonomiky).

Autoři: Bohumír Štědroň; Petr Budiš; Bohumír Štědroň jr. (10/2009)


 

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi

Praktická příručka pro všechny příznivce elektronických dokumentů. Kniha Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi uvádí čtenáře do základní problematiky elektronického podepisování a provádí je podrobně procesem zřízení elektronického podpisu. Nechybí v ní ani vysvětlení základních souvisejících pojmů.

Součástí této praktické příručky jsou kromě aplikace elektronických podpisů v praxi také problémy s jejich používáním či archivací a užitečné tipy. Navíc je zařazen také výklad české legislativy a její srovnání s legislativou evropskou.

Autor: Petr Budiš (2008)

Registrační autority


 
separator
separator