Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časová razítka > Elektronická časová razítka

Elektronická časová razítka


Časové razítko zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím datům, informacím, souborům nebo událostem. Připojuje se tedy k dokumentům, datům či elektronickému podpisu, u kterých chceme mít v budoucnu možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku.

Služba je poskytována pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo závazné objednávky (i webové). Časová razítka jsou vydávána časovou autoritou I.CA na základě elektronické žádosti, dle požadované struktury. Žádost o razítko vždy vytváří klient (žadatel), I.CA její obsah nemůže ovlivnit. Součástí žádosti je otisk dat (HASH), pro který má být elektronické časové razítko vydáno. Pokud žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, časová autorita vytvoří odpověď obsahující otisk dat, který byl součástí příslušné žádosti, doplněný o aktuální časový údaj a další parametry a zašle jej zpět žadateli. Žadatel má vždy za povinnost provést kontrolu zaslané odpovědi, zda obsahuje vydané časové razítko popř. chybový stav.

Vydané elektronické časové razítko obsahuje minimálně:

  • sériové číslo, které je pro konkrétní TSU systém jedinečné,
  • označení pravidel (identifikátor OID), podle kterých bylo elektronické časové razítko vydáno,
  • časový údaj odpovídající hodnotě koordinovaného světového času UTC v době vytváření časového razítka s přesností jedna sekunda,
  • data v elektronické podobě obsažena v žádosti o časové razítko (hash dokumentu opatřovaného časovým razítkem),
  • elektronickou pečeť TSU, časového serveru, který elektronické časové razítko vydal.

Služba je dostupná v režimu 365 x 24 hodin, jedná se tedy o službu s nepřetržitým provozem. I.CA garantuje vysokou spolehlivost služby, což dokumentují jednotlivé aplikace a také významní zákazníci, kteří provoz svých řešení spojili s odběrem elektronických časových razítek I.CA.

I.CA garantuje za smluvních podmínek dostupnost 99 %, přičemž faktická dostupnost je téměř 100 %.

Registrační autority


 
separator
separator