Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Komerční certifikáty > Komerční certifikát pro SSL

Komerční certifikát - SSL


I.CA v rámci své nabídky komerčních certifikátů nabízí také certifikáty pro použití v rámci SSL komunikace. Zajišťují zabezpečení webové stránky a ověření až do počtu 10 doménových jmen. V nabídce jsou níže uvedené typy:

1. Komerční certifikát pro SSL typu Domain-Validated (SSL DV)

Certifikát je určen pouze pro prokazování existence určité domény. Komerční certifikáty pro SSL DV mohou obsahovat následující naplnění:

 • Common Name (povinné) = DNS název serveru, který je zároveň uveden i do subjectAlternativeName viz. popis dále
 • domainComponent (volitelné) = pokud je uvedeno, musí být obsaženy všechny části DNS názvu z Common Name (například – DC=ica, DC=cz)
 • Country (volitelné) = kód země sídla subjektu, nyní akceptováno pouze CZ
 • Rozšíření subjectAlternativeName:
  dnsName (povinné) = musí být vyplněna alespoň jedna položka, přičemž první položka musí být shodná s položkou Common Name, dále pak maximálně jedna doména 2. řádu (příklad dnsName = ica.cz, dnsName = www.ica.cz, dnsName = mail.ica.cz)

2. Komerční certifikát pro SSL typu Organization-Validated (SSL OV)

Komerční certifikáty typu SSL OV jsou určeny pro prokazování existence určité domény, se kterou je svázána konkrétní organizace. Certifikáty SSL OV mohou obsahovat shodné položky jako v případě typu SSL DV a dále položky:

 • Organization Name (povinné) = název organizace nebo ochranná známka subjektu ověřitelná důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz)
 • Organization unit Name (volitelné) = organizační jednotka
 • Country (povinné) = kód země, nyní pouze CZ
 • street Address (volitelné) = ulice subjektu
 • postal Code (volitelné) = PSČ subjektu

Vyplnění jedné z uvedených položek je povinné, druhá se stává volitelnou:

 • Locality Name = ověřená informace o lokalitě subjektu (Praha 9)
 • State of province Name = ověřená informace o provincii subjektu (Středočeský kraj)

Vydání uvedených typů komerčních certifikátů vyžaduje předchozí uzavření smluvního vztahu s I.CA. Pro získání návrhu smlouvy prosím kontaktujte sales@ica.cz Po uzavření smluvního vztahu získáte generátor pro vytvoření elektronické žádosti o certifikát.

Registrační autority


 
separator
separator