Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislativa > Certifikační politiky

Certifikační politiky a prováděcí směrnice


Certifikační politika je dokument, který definuje především způsob vydávání certifikátu, další správu, použití, akceptaci, ukončení platnosti, zneplatnění a všechny další činnosti s nakládáním s párovými daty. Certifikační politiky jsou vydávané pro jednotlivé typy nabízených certifikátů.

Certifikační prováděcí směrnice je dokument, který upravuje podmínky pro vydávání certifikátů, konkretizuje postupy uvedené v příslušných certifikačních politikách I.CA.

Politiky ostatních služeb


Zde naleznete politiky pro službu vydávání elektronických časových razítek systémem TSA2, pro služby ověřování platnosti kvalifikoaných elektronických podpisů a pečetí (I.CA QVerify) a politiku služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku (I.CA RemoteSeal).


Registrační autority


 
separator
separator