Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > O společnosti

O společnosti

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost PVT, a.s. Převzala od mateřské společnosti veškeré činnosti související s poskytováním služeb certifikační autority, která byla v rámci PVT, a.s. provozována již od roku 1996.

I.CA, jako první v České republice, získala v roce 2001 osvědčení pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu původního zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V roce 2006 získala akreditaci také pro vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek a rovněž akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služby časové autority na Slovensku.

Účinností nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) se I.CA stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v rámci EU.

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán příslušný k vydání akreditace podle § 5 odst. 6 zákona č. 250/2017 Sb., udělil rozhodnutím vydaným dne 21. ledna 2020 společnosti První certifikační autorita, a. s. akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace s úrovní záruky VYSOKÁ.

I.CA je v současnosti největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v České republice a na Slovensku. Hlavní náplní společnosti je zajišťování činností bezprostředně souvisejících s poskytováním služeb certifikační autority a časové autority. 


V současnosti je I.CA vlastněna několika významnými společnostmi, kterými jsou:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Asseco Central Europe, a.s.
  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo společnosti:

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00, Praha 9 - Libeň
IČ:    26 43 93 95
DIČ: CZ26439395

Akciová společnost První certifikační autorita je zapsána
v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze.

Den zápisu: 12. 3. 2001
Spisová značka: oddíl B., vložka 7136
Údaje o základním jmění společnosti:
Základní kapitál: 20 000 000 Kč
Splaceno: 100% Etický kodex I.CA Zásady nakládání s osobními údaji klientů

 Certifikát ISMS Politika ochrany oznamovatelů


 Výroční zpráva 2023

 

Registrační autority


 
separator
separator