Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Identity Provider


Na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, po auditu provedeném společností TAYLLORCOX s.r.o. dne 18.11.2019 a zhodnocení Ministerstva vnitra České republiky, obdržela dne 20.1.2020 První certifikační autorita, a.s. Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky čj. MV- 41227-19/EG-2019, kterým MVČR udělilo I.CA akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace s úrovní záruky VYSOKÁ.

Informace o udělené akreditaci byla zveřejněna na internetových stránkách ministerstva vnitra

I.CA tak může on-line ověřovat identitu klientů v pozici kvalifikovaného správce kvalifikovaného systému elektronické identifikace (Identity Provider, IdP) vůči Kvalifikovaným poskytovatelům služeb dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, kteří umožňují prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace (Service Provider, SeP) na příslušné úrovni záruky dle požadavků prováděcího nařízení Komise (EU) CIR 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, prostřednictvím Národní identitní autority.

Pro objednání služby a více informací navštivte naše internetové stránky www.ICAIdentita.cz

Registrační autority


 
separator
separator