Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro ePečeť

Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť


Na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť je založena podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaná elektronická pečeť, která může být dvou typů:

 • zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť
 • kvalifikovaná elektronická pečeť, tj. zaručená elektronická pečeť, která je vytvořena pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí a je založena na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť.

I.CA nově nabízí čipovou kartu Starcos 3.7, která je certifikována jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických pečetí.

Výše uvedený zákon upravuje používání obou typů elektronických pečetí. Veřejnoprávní podepisující, pokud právně jedná, používá kvalifikovanou elektronickou pečeť. Ten, kdo právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu, může použít oba typy pečetí. Podrobně v ustanovení § 8 a 9 uvedeného zákona. Nařízení eIDAS pak specifikuje, že:

 • u kvalifikované elektronické pečeti platí domněnka integrity dat a správnosti původu těch dat, s nimiž je kvalifikovaná elektronická pečeť spojena,
 • kvalifikovaná elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se uznává jako kvalifikovaná elektronická pečeť ve všech ostatních členských státech.

V případě, že pečetící osoba nemá zájem spravovat výše uvedené řešení, může využít služby I.CA Remote Seal - elektronické pečetění na dálku. Více informací naleznete zde .

Postupy získání certifikátů a další důležité informace jsou k dispozici v příslušném dokumentu Certifikační politika.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť

 • Je určen pro právnické osoby.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti,
   • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
   • dokument opravňující k jednání za společnost (plná moc, jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí).

  Pokud je požadováno vydání kvalifikovaného certifikátu pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí (privátní klíč uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí – tzv. HSM modulu) kontaktujte prosím qscd@ica.cz.

  Registrační autority


   
  separator
  separator