Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


11.04.2024

Partnerství se společností Software602

I.CA uzavřela partnerství se Software602, usnadní vydávání certifikátů pro vzdálené elektronické podepisování a pečetění


Zákazníci Software602 tak budou moci využívat služeb dvou certifikačních autorit: vedle České pošty i První certifikační autority (I.CA).


Snadnější dostupnost kvalifikovaných služeb pro elektronické podepisování a rozšíření produktů a služeb Software602 umožní partnerství, které společnost uzavřela s První certifikační autoritou (I.CA). Jejím prostřednictvím budou moci zákazníci Software602 vzdáleně podepisovat a pečetit s kvalifikovanými certifikáty I.CA včetně kvalifikovaných časových razítek. Dosud Software602 spolupracoval v této oblasti pouze s Českou poštou. Její služby bude využívat i nadále, nově však bude svým klientům nabízet možnost využití dvou certifikačních autorit na českém trhu.

Partnerství umožní Software602 poskytovat nové služby

„Spolupráce se Software602 pro nás představuje skvělou příležitost rozšířit nabídku našich služeb dalším zákazníkům a společně jim poskytnout snadno dostupné kvalifikované služby. Každý z nás přináší do této spolupráce notnou dávku know-how, odborných znalostí a letitých zkušeností. Kombinace našich sil a dovedností povede k vytvoření komplexnějšího řešení v oblasti digitalizace a umožní uživatelům snadnou dostupnost elektronického podepisování,“ říká Petr Budiš, předseda představenstva První certifikační autority, a.s..

I.CA, jako kvalifikovaný poskytovatel s více než dvacetiletou zkušeností v korporátním segmentu a veřejné správě, ve společném projektu nabídne zákazníkům prostřednictvím platformy Software602 produkty kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. „Spolupráce s partnerem umožní rozšířit naše působení do oblasti středních podniků, v nichž má Software602 silnou pozici. Spojením Software602 a I.CA bude mít uživatel možnost získat všechny potřebné prvky pro bezpečně podepsané a právně závazné dokumenty z jednoho místa, ze kterého s dokumenty současně pracuje,“ dodal Petr Budiš.

„Partnerství s I.CA znamená pro Software602 jistotu dodávek profesionálních kvalifikovaných služeb s garancí rychlého rozvoje nad novým Nařízením eIDAS 2 pro nové služby naší digitalizační platformy,“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602. „Naše vize je administrativa bez papíru, aktuální novinkou je digitalizace pracovněprávní dokumentace podle novely Zákoníku práce a s I.CA budeme spolupracovat i na zjednodušení vydávání kvalifikovaných certifikátů např. pro masové nasazení elektronické hypotéky a dalších služeb,“ dodává Richard Kaucký.

Ochrana před vendor lock-in

Výběr správné technologie pro implementaci vzdáleného podepisování a pečetění v informačních systémech organizace je klíčový pro zajištění efektivní a bezpečné digitální komunikace. V dnešní rychle se měnící digitální době je důležité vybírat služby nejen na základě jejich kvality a spolehlivosti dodavatele, ale také dbát na to, aby byla zachována flexibilita výběru mezi různými poskytovateli certifikátů. Hlavním rizikem je tzv. "vendor lock-in" neboli situace, kdy se organizace stane závislou na jednom poskytovateli služeb, což může vést k omezení možností výběru v budoucnu a potenciálně i k vyšším nákladům nebo k nižší kvalitě služeb.

Eliminace tohoto rizika spočívá ve výběru takových technologií, které umožňují integraci s více kvalifikovanými certifikačními autoritami. To znamená, že by měly být schopny podporovat certifikáty na digitální podepisování a pečetění, stejně jako časová razítka, poskytovaná minimálně dvěma různými kvalifikovanými autoritami. Tím se zvyšuje flexibilita a nezávislost organizace na konkrétním dodavateli a zároveň se rozšiřují možnosti využití digitálních služeb v souladu s různými právními a technickými požadavky.

„Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a flexibility digitálního podepisování a pečetění je klíčové volit technologie, které jsou otevřené integraci s více poskytovateli certifikátů a které nabízejí robustní ochranu proti vendor lock-in. Tím se nejen zabezpečí nezávislost organizace, ale také se zajistí možnost reagovat na budoucí vývoj v oblasti digitálního podepisování a legislativních požadavků,“ dodává Jan Frk, ředitel divize eGovernment ve společnosti Software602.

O První certifikační autoritě (I.CA)

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. V roce 2002 získala I.CA jako první subjekt akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu původního zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a zahájila poskytování služeb v oblasti kvalifikovaných certifikátů. Od té doby se portfolio kvalifikovaných produktů neustále rozrůstá. V současné době rozšiřuje svoji působnost nejen v rámci EU, ale i za její hranice.

O společnosti Software602

Software602® je česká akciová společnost se sídlem v Praze založena v roce 1991 autory textového editoru Text602. Zabývá se vývojem, prodejem licencí a implementací softwarových produktů a služeb pro digitalizaci procesů s elektronickým podpisem a archivací, digitalizaci formulářů na přepážkách nebo portálech s automatizovaným zpracováním a výměnu datových zpráv v důvěryhodných transakcích. Software602 a.s. má aktuálně přes 130 zaměstnanců, firma ročně alokuje desítky milionů Kč do výzkumu a vývoje. Vyvíjené produkty a služby jsou zaměřené na střední a velké podniky i korporace v komerčním sektoru a velké úřady ve veřejnoprávním sektoru. Informace o produktech a službách jsou na webových stránkách 602.cz, finanční výsledky jsou k dispozici v pravidelně publikovaných výročních zprávách společnosti.


Registrační autority


 
separator
separator