Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Podporujeme

Podporujeme

Každoročně podporujeme množství akcí a projektů, zejména pomoc dětem, postiženým a nemocným, na podporu vzdělání, sport a rozvoj kultury…

Máte-li nějaký zajímavý projekt, neváhejte nás kontaktovat na info@ica.cz. Pokud nás váš projekt zaujme, rádi vám vyjdeme vstříc.

Mezi projekty a subjekty, které První certifikační autorita, a.s. podpořila, patří například:

 

Kulturní akce "Melancholická ulita"

První certifikační autorita, a.s., podporuje kulturní akci „Melancholická ulita“. Jedná se o výstavu předního českého grafika Vladimíra Suchánka k životnímu jubileu, jehož rozsáhlá celoživotní tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Vladimír Suchánek se zúčastnil množství mezinárodních výstav a bienále, odkud si odnesl přes třicet významných ocenění. Uspořádal 158 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy v oblasti umění“. Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky, pana Václava Klause.  

Gymnázium Jana Amose Komenského

Vkladem společnosti První certifikační autorita, a.s., je finanční dar pro financování školství, vzdělání a podpory mládeže, tedy pro předmět činnosti, pro kterou bylo Gymnázium Jana Ámose Komenského založeno. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově využívány na podporu studia integrovaných dětí s různými typy zdravotního postižení. Gymnázium J. A. Komenského v Dubí získalo ocenění v soutěži GYPL ROKU 2019 za 2. místo v kategorii Ústecký kraj a zařadilo se tak z pohledu studentů a absolventů k TOP gymnáziím v České republice. 

www.gymdubi.cz

Gymnázium a Základní škola Bohosudov

Vkladem společnosti První certifikační autorita, a.s., je finanční dar pro nákup pomůcek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostředky jsou poskytnuty účelově a mají z nich prospěch žáci s vadami učení dysgrafie, dyslexie, dysortografie a ostatní  a dále například žáci s postižením zraku a dalšími různými postiženími.

www.bgbzs.cz

Cyklistka Hana Doležalová

Smyslem účasti společnosti První certifikační autorita, a.s., na projektu je pomoci zdravotně znevýhodněným osobám při jejich návratu ke sportovní činnosti. V případě cyklistky Hany Doležalové se jedná o finanční dar pro nákup sportovně-kompenzační pomůcky handbike.

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb Brandýs n.L.

Vkladem společnosti První certifikační autorita, a.s., je finanční dar, který bude společností  Vyšší Hrádek využit pro individuální aktivity uživatelů sociálních služeb. Vyšší Hrádek, p.s.s. byl nominován do projektu „Podpora transformace sociálních služeb“, jehož cílem je zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů, které jim umožní život v přirozeném  prostředí a zajistí jim podporu při vstupu na trh práce.

www.vyssihradek.cz

BBH Nadační fond - Martin Zach

Smyslem účasti společnosti První certifikační autorita, a.s., na projektu BBH Nadační fond je pomoc lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní stav těžko včleňují do společnosti. V případě Martina Zacha se jedná o finanční dar pro nákup invalidního vozíku.

www.bbhnadace.cz  

Nadace Vodafone Česká republika

Smyslem účasti společnosti První certifikační autorita, a.s., na projektu Nadace Vodafone Česká republika je pomoc při integraci postižených osob zpět do běžného života pomocí sportovní činnosti, tedy pomoc osobám, které jsou vzhledem k vysokému stupni postižení plně odkázáni na vozík, kolo a pomoc okolí.

http://nadacevodafone.cz/ 

 

Dále podporujeme řadu sportovních aktivit, napomáháme týmům mladých sportovců v jejich realizaci. Podíleli jsme se na uspořádání například těchto sportovních akcí:

  • Cyklistické závody Konárovický kořen 2014
  • Cyklistické závody Višňovka 2014
  • Grand Prix Hradec Králové 2014
  • Grand Prix Hradec Králové 2013
  • Volejbalový turnaj "O pohár I.CA" 2013
  • Volejbalový turnaj "O pohár I.CA" 2012
  • Remerx - Merida Team Kolín
  • Grand Prix Hradec Králové 2012
  • Grand Prix Hradec Králové 2011
  • a další

Registrační autority


 
separator
separator