Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro PSD2

Kvalifikované certifikáty pro PSD2


V souvislosti se zavedením Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu - PSD2, nového Zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb., jehož účinnost nastala 13.1.2018, nabízí I.CA ve svém portfoliu nové typy kvalifikovaných certifikátů, které jsou určeny pro: 

 • nové poskytovatele platebních služeb, které se objeví na finančním trhu (TPP), 
 • stávající instituce (banky), které vedou klientské účty.

PSD2 certifikáty I.CA jsou vydávány v souladu s normou ETSI TS 119 495 (v. 1.4.1.) a v souladu s Certifikačními politikami pro PSD2. 

Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek (QWAC) pro PSD2 

QWAC PSD2 jsou typu Extended Validation (SSL EV). Tyto kvalifikované certifikáty jsou určeny pro zabezpečení přenášených dat prostřednictvím šifrovacího protokolu SSL/TSL fungujícího na principu asymetrické kryptografie.

 • QWAC PSD2 jsou určeny pro právnické osoby.
 • Pro získání uvedeného certifikátu je vyžadováno uzavření smluvního vztahu s I.CA.
 • Ověření a vydání certifikátu může trvat 2-3 dny.
 • Uvedený certifikát se neobnovuje, vydává se vždy a pouze prvotní.
 • Žádosti o certifikát musí obsahovat povinně bit id-kp-serverAuth a id-kp-clientAuth.

Certifikát lze vydat organizační složce státu nebo právnické osobě, která splní alespoň jeden z následujících požadavků:

 • podle záznamů v obchodním rejstříku nebo záznamů registrační agentury existuje již nejméně tři roky,
 • předloží potvrzení od finanční instituce spadající pod dozor národní banky, že u ní má vedený běžný účet (aktivní, neblokovaný),
 • údaje o ní lze ověřit ve veřejně dostupném aktuálním rejstříku QTIS (informace o daňových subjektech) nebo QIIS (všeobecně uznávaný nezávislý rejstřík).

Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť (QP) pro PSD2 

QP PSD2 označuje původce dat - třetí stranu (TPP), která data vytvořila a na základě kterých správce účtu (banka) realizoval dané transakce. Po uzavření spojení na základě protokolu SSL/TSL prostřednictvím QWAC PSD2 certifikátu, slouží kvalifikovaná pečeť na datech jako kvalifikovaný důkazní prostředek.

 • QP PSD2 jsou určeny pro právnické osoby. 
 • Pro získání uvedeného certifikátu není vyžadováno uzavření smluvního vztahu s I.CA.
 • Je vydáván pouze na Registrační autoritě I.CA na základě předložení:
  • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA), 
  • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti, 
  • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
  • dokument opravňující k jednání za společnost (plná moc, jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí),
  • doklad prokazující existenci atributů PSD2 uvedených v žádosti. 
 

Pro možnost poskytnutí testovacích PSD2 certifikátů, nás můžete kontaktovat.

Pro možnost kvalifikovaného ověřování PSD2 certifikátů, můžete využít naši službu I.CA WhiteList.

Registrační autority


 
separator
separator