Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro PSD2 > Dokumenty – kvalifikovaný certifikát pro PSD2

Dokumenty pro získání kvalifikovaného certifikátu pro PSD2

Pro vydání certifikátu je požadováno uzavření smluvního vztahu s I.CA. Smlouva obsahuje:

  • plnou moc pro schvalovatele žádosti,
  • plnou moc potvrzovatele periodicity.

Uzavření smlouvy lze provést následujícími způsoby:

  1. Vzdáleně papírovou formou – smlouva musí být opatřena úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců (dle VOR). Pokud se jedná o zahraničního klienta, musí být doložena existence společnosti výpisem z obchodního rejstříku (nemusí být úředně ověřen).
  2. Elektronickou formou – smlouva musí být podepsána statutárními zástupci společnosti v souladu s výpisem z obchodního rejstříku elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Pokud se jedná o zahraničního klienta, musí být kvalifikovaný certifikát uložen na QSCD. Současně musí být doložen výpis z obchodního rejstříku (nemusí být úředně ověřen).
  3. Osobní návštěva – uzavření smlouvy za přítomnosti pracovníka I.CA. Smlouvu podepíší statutární zástupci společnosti dle VOR. Statutární zástupci svoji totožnost prokáží předložením primárního dokladu – občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud bude schvalovatel žádosti nebo potvrzovatel periodicity jiná osoba než statutární zástupce, musí být přítomni při podpisu smlouvy. Svoji totožnost prokáží předložením:

  • primárního dokladu – občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • sekundárního dokladu – ŘP, zbrojní průkaz, apod..

Tyto údaje se z osobních dokladů uvádějí do příloh – plná moc pro schvalovatele žádosti, plná moc pro potvrzovatele periodicity.

Pokud se jedná o zahraničního klienta musí doložit výpis z obchodního rejstříku.


Registrační autority


 
separator
separator