Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty - CZ


Vydávání kvalifikovaných certifikátů je upraveno nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a zákonem č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

K jejich vydávání je oprávněn pouze kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, kterým je První certifikační autorita, a.s. (I.CA) pro tyto služby od roku 2002 pro ČR a od roku 2006 také pro Slovensko.


Registrační autority


 
separator
separator