Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro webové stránky

Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek


I.CA rozšířila nabídku kvalifikovaných certifikátů dle nařízení EU 910/2014 eIDAS o kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek (QWAC – qualified certificate for website authentication).


Kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek – SSL typu Extended Validation (SSL EV)

Vydávané kvalifikované certifikáty jsou určeny pro autentizaci internetových stránek a zabezpečení přenášených dat prostřednictvím šifrovacího protokolu SSL/TSL fungujícího na principu asymetrické kryptografie. Certifikáty jsou, v souladu s požadavky standardu ETSI EN 319 411-2, typu "Extended Validation", tj. jedná se o politiku EVCP dle standardu ETSI EN 319 411-1 a splňují požadavky dokumentu "CA/Browser Forum - Guidelines for Issuance and Management of Extended Validation Certificates".


Kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek jsou určeny pro zabezpečení webů s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti. Zajišťují důvěryhodnost webových stránek organizace pro jejich potenciální návštěvníky a představují významný bezpečnostní atribut.

Kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek zajišťuje:

  • Zabezpečení webové stránky – zelený adresní řádek v prohlížeči, který svazuje organizaci s její doménou.
  • Ověření organizace, na kterou byl certifikát vydán – informace je zobrazena přímo v adresném řádku u webového prohlížeče.
  • Dodatečné informace o organizaci a certifikační autoritě, která certifikát vydala – informace jsou zobrazeny v detailech o certifikátu.
  • Ověření až do 10 domén.


Certifikát lze vydat organizační složce státu nebo právnické osobě, která splní alespoň jeden z následujících požadavků:

  • podle záznamů v obchodním rejstříku nebo záznamů registrační agentury existuje již nejméně tři roky,
  • předloží potvrzení od finanční instituce spadající pod dozor národní banky, že u ní má vedený běžný účet (aktivní, neblokovaný),
  • údaje o ní lze ověřit ve veřejně dostupném aktuálním rejstříku QTIS (informace o daňových subjektech) nebo QIIS (všeobecně uznávaný nezávislý rejstřík).

Pokud jsou splněny uvedené požadavky, následuje uzavření smluvního vztahu s I.CA. Po uzavření smlouvy s I.CA získáte generátor pro možnost vytvoření žádosti o certifikát.

Podmínky pro ověření žádosti o certifikát naleznete zde .


Registrační autority


 
separator
separator