Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Verify


I.CA Verify je komerční službou zajišťující ověření elektronického podpisu dokumentů ve formátech dle legislativy Slovenské republiky – ZEP formát. Služba ověření platnosti elektronického podpisu pracuje s certifikátem a má úzkou vazbu na ostatní certifikační služby a systémy.

Výstupem je stav ověření (platný/neplatný podpis, nelze ověřit, důvod, proč nelze ověřit), čas, ke kterému se ověřovalo, zdroj času (čas obdržení požadavku, časové razítko, parametr zadaný uživatelem, data, na základě kterých bylo ověření provedeno).

Ověření má charakter odpovědi v definované struktuře, vhodné pro automatizované zpracování. Odpověď je opatřena elektronickou značkou/pečetí I.CA s připojeným časovým razítkem.

Podporované formáty

Služba podporuje ověření dokumentu ve standardních a legislativně podporovaných formátech:

  • Formát ZEPf

Čas ověření

Služba umožní vybrat, k jakému času má ověřování proběhnout:

  • ověřovat k času uvedeném v razítku¨
  • ověřovat k času zadanému klientem
  • ověřovat k času přijetí požadavku.

V případě, že:

  • je dokument opatřen časovým razítkem, ověřuje se k datu časového razítka,
  • dokument není opatřen razítkem a klient zadá čas ručně, ověřuje se k tomuto datu,
  • dokument není opatřen razítkem a klient nezadá čas ručně, ověřuje se k datu přijetí požadavku na ověření.

Ověření certifikátu

Kompletní ověření je prováděno na serveru v prostředí I.CA. Pomocí komponenty I.CA v prostředí klienta zasílá klient pouze podpis ZEP na server I.CA, kde proběhne vlastní ověření. Dokument jako takový nikdy neopustí prostředí klienta.

Výstup služby

Stav ověření (platný/neplatný podpis, nelze ověřit, důvod, proč nelze ověřit), čas, ke kterému se ověřovalo, zdroj času (čas obdržení požadavku, časové razítko, parametr zadaný uživatelem, data na základě kterých bylo ověření provedeno – číslo CRL), hash ověřovaných dat.
Stav ověření bude mít charakter odpovědi v definované struktuře, vhodné pro automatizované zpracování. Odpovědi volitelně budou archivovány. Odpověď bude opatřena elektronickou pečetí I.CA s připojeným časovým razítkem.

Dostupnost

  • Služba bude poskytována v režimu 24/7.

Registrační autority


 
separator
separator