Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

Získat elektronický podpis

Před uplynutím platnosti certifikátu je uživatel vždy elektronicky informován o blížícím se konci platnosti a má možnost požádat o vydání dalšího, tzv. následného certifikátu. S využitím dosud platného certifikátu pak vytvoří elektronickou žádost, která je zpracována certifikační autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplacení poplatku elektronickou cestou tak, jako v případě prvotního certifikátu.

Celý tento proces probíhá elektronickou cestou a není vyžadována návštěva pracoviště Registrační autority ICA.
Registrační autority


 
separator
separator