Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

Získat elektronický podpis

Pro získání certifikátu je třeba si nejdříve vytvořit elektronickou žádost a připravit potřebné dokumenty. Elektronickou žádost si můžete vytvořit on-line prostřednictvím našeho průvodce, nebo můžete využít aplikaci NewCert .

Žadatel předkládá následující dokumenty dle typu elektronické žádosti:


Kvalifikovaný certifikát osobní

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti

Kvalifikovaný certifikát zaměstnanecký a kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

Komerční certifikát osobní

  • Občanský průkaz nebo pas

Komerční zaměstnanecký certifikát a komerční technologický certifikát

  • Občanský průkaz nebo pas.
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

Podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a postupy pro případy vydávání certifikátů v zastoupení naleznete u popisů konkrétních typů vydávaných certifikátů:

 

Registrační autority


 
separator
separator