Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Přehled položek žádosti a popis jejich naplnění (QWAC, PSD2)

 • Licenční číslo PSD2 (povinné)* = identifikátor, kterým je licenční číslo uvozeno musí být v souladu s požadavky daného národního registrátora.
 • Obecné jméno (CN) (povinné) = DNS název serveru, zároveň uveden i do subjectAlternativeName (příklad - www.ica.cz).

  Požadavky na doménu:
  Vydávány jsou certifikáty pro všechny typy domén kromě nových gTLD (.company, .bike, .movie, .club apod.). V žádosti může být pouze jedna doména druhého řádu (např. ica.cz) a až devět dalších názvů dnsName (subdomén/serverů - www.ica.cz, neco1.ica.cz, neco2.ica.cz). V položkách žádosti dále nesmí být IP adresa a doména se zástupnými znaky, tzv. wildcard doména, např. *.ica.cz

 • domainComponent (DC) (volitelné)* = pokud bude uvedeno, musí být obsaženy všechny části DNS názvu z CN (příklad – DC=ica, DC=cz).
 • organizationName (O) (povinné) = název organizace nebo ochranná známka subjektu ověřitelná důvěryhodným způsobem (např. na webu justice.cz).
 • serialNumber (IČ) (povinné) = identifikační číslo organizace nebo subjektu ověřitelné důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz).
 • businessCategory (povinné) = typ organizace (např. Private Organization) nebo subjektu ověřitelné důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz).
 • Organization unit (OU) (volitelné)* = organizační jednotka
 • countryName (C) (povinné) = kód země, ve kterém sídlí organizace nebo subjekt ověřitelné důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz). Nyní pouze CZ.
 • stateOrProvinceName (S) (povinné) = kraj země, ve kterém sídlí organizace nebo subjekt ověřitelné důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz). Nyní pouze CZ.
 • locality (L) (povinné) = město, ve kterém sídlí organizace nebo subjekt ověřitelné důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz).
 • streetAddress (STREET) (nepovinné) = ulice subjektu.
 • postalCode (nepovinné) = PSČ subjektu.
 • organizationIdentifier** = naplnění registračního čísla PSP (PSDcc-AAA-11111111), kde cc je countryCode, AAA zkrácený název registrátora a 11111111 číslo licence. Nebo uvést IČ/DIČ ve formátu NTRcc-11111111 / VATcc-11111111.
 • jurisdictionCountryName** = kód státu, ve kterém je subjekt registrován
 • Rozšíření subjectAlternativeName pro QWAC:

  dnsName (povinné) = alespoň jedna položka, první položka musí být shodná s CN, maximálně jedna doména 2. řádu (příklad dnsName = www.ica.cz, dnsName = ica.cz, dnsName = mail.ica.cz).


* platí pouze pro PSD2

** platí pouze pro QWAC

Registrační autority


 
separator
separator