Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis SR


Získat kvalifikovaný certifikát

 

Kvalifikované certifikáty jsou nedílnou součástí bezpečné komunikace občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Pro uživatele znamená používání kvalifikovaných certifikátů výraznou finanční a časovou úsporu a také značnou flexibilitu např. odpadá nutnost osobní komunikace s úřady.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis a jemu odpovídající data pro tvorbu elektronického podpisu je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování. Jiné využití, jako je například šifrování zpráv, je omezeno legislativou.

Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis SK musí být umístěny certifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QESCD). Pokud jej nemáte, lze objednat zde

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA splňuje veškeré požadavky dané zákonem č. 272/2016 Z.z., o službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).


Tento typ certifikátu je možné získat pouze na níže uvedených registračních autoritách I.CA:

  • Hlavní město Praha - První certifikační autorita, a.s., Praha 9
  • Hlavní město Praha - Úřad městské části Praha 1, Praha 1
  • Jihočeský kraj - DIKA servis s.r.o., České Budějovice
  • Jihomoravský kraj - Hi-Tech Services, spol. s r.o., Brno
  • Kraj Vysočina - Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
  • Královéhradecký kraj - První certifikační autorita, a.s., Hradec Králové
  • Moravskoslezský kraj - Advanced Dynamic s.r.o., Moravská Ostrava a přívoz
  • Plzeňský kraj - LSIT s.r.o., Plzeň

Registrační autority

v

Novinky

18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde