Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Testování > Testování SSL certifikátů > Testování služeb časové autority

Testování služeb časové autority


Pro své potenciální klienty poskytuje I.CA testování služby časové autority zdarma po dobu jednoho měsíce. Následné testování je vždy dle individuální dohody.

Postup zajištění autentizačních nástrojů a přístupu do testovací časové autority I.CA

  • Instalace kořenových certifikátů testovací časové autority, pro instalaci můžete využít aplikaci I.CA RootMan_test.
  • Získání testovacího komerčního certifikátu. Proces vydání testovacího certifikátu s platností 1 měsíc je automatický, žadateli je zaslán certifikát v zip podobě na e-mail, který při žádosti zadá. Následně musí žadatel zaslat sériové číslo získaného certiifkátu na e-mail tsa@ica.cz. Pro dlouhodobé testování Vám bude po dohodě vydán testovací komerční certifikát s delší dobou platnosti. V tomto případě zašlete požadavek s vygenerovanou žádostí na e-mail tsa@ica.cz, certifikát Vám bude vystaven a zaslán.
  • Autentizace "jménem a heslem", přístupové jméno i heslo je nastavováno na straně I.CA.
  • Pro autentizaci "statickou IP adresou", musí tuto adresu klient sdělit.
  • Zároveň je důležité zaslat I.CA identifikaci firmy (název, IČ, DIČ, sídlo) a kontaktní údaje (jméno, e-mail).
  • Výše uvedené údaje předávejte vždy na e-mail: tsa@ica.cz

Testovací systém je určen pouze pro ověření možnosti vydání časového razítka z více serverů časové autority. Nelze jej standardně používat pro zátěžové testy a dávkové zpracování, tento požadavek je nutno nejprve konzultovat s odpovědnou osobou (tsa@ica.cz). 
  

Registrační autority


 
separator
separator