Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Secom®2 - popis aplikace

Hlavní okno aplikace a hromadné podepisování dokumentů - složkové podepisování

Hlavní okno aplikace se skládá ze tří sloupců, přičemž v prvním sloupci se vybírají ze stromové struktury dokumenty k podpisu nebo k ověření, ve druhém sloupci jsou zobrazeny vybrané dokumenty a funkce podepsat nebo ověřit a ve třetím sloupci jsou indikovány výsledky zvolených akcí s dokumenty

Aplikace umožňuje hromadné podepisování vybraných dokumentů. Uživatel může jednotlivé dokumenty ručně zvolit nebo jen jednoduše vybrat příslušnou složku určenou k podpisu.

Výběr typu podpisu

Před vytvořením podpisu aplikace sama detekuje typ dokumentu, který chce uživatel podepsat a nabídne příslušné podepisovací menu.

  • U non PDF dokumentů je možné vytvořit externí nebo interní podpis s možností přidání časového razítka.
    Jedná se o podpisové formáty typu CAdES, které jsou vytvářeny v souladu se standardem ETSI 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (modré ikony).
  • U PDF dokumentů je pak možné vytvořit samotný podpis spolu s časovým razítkem nebo vytvořit i tzv. viditelný podpis, který bude zobrazen na definovaném místě v PDF dokumentu.
    Jedná se o podpisové formáty typu PAdES, které jsou vytvářeny v souladu se standardem ETSI 102 778 Electronic Signatures and Infrastructures (červené ikony).

Viditelný podpis v PDF dokumentu zobrazuje dodatečné informace o podpisu s možností definování variabilního textu nebo loga společnosti. Zobrazuje se i na tištěné verzi dokumentu. Dodatečné informace o podpisu je možné také zadat přímo do jeho struktury.

Možnosti ověřování elektronických podpisů

Aplikace umožňuje hromadné ověřování vybraných dokumentů. Ověřují se dokumenty, u kterých je nebo byl vytvořen elektronický podpis s nebo bez časového razítka.

Vyhodnocení starších, již expirovaných elektronických podpisů, které doposud obsahují platné časové razítko, je prováděno na základě stažení starších CRL listů, které jsou získávány díky knihovně I.CA GetOneCRL. Jedná se o jedinečnou funkčnost aplikace, která umožňuje ověřovat elektronické podpisy s časovými razítky až po samotnou dobu platnosti časového razítka na rozdíl od jiných aplikací a programů, které touto funkčností nedisponují.

Detailní zobrazení informací o časovém razítku v elektronickém podpisu. 

Automatický online update aplikace

Pokud bude uvolněna nová verze I.CA Secom®2, aplikace při spuštění sama nabídne uživateli automatický update na novou verzi aplikace. Průběžné aktualizace jsou tak zárukou, že uživatel bude disponovat vždy aktuální verzí aplikace. Automatické updaty aplikace jsou plně zdarma a mohou obsahovat nové funkce. 

Registrační autority


 
separator
separator