Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby registrační autority > Odborná školení pro veřejnost

Odborná školení pro veřejnost


I.CA nabízí nový odborný kurz „Používání elektronického podpisu – elektronizace Vašich procesů“. Kurz je určen pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky z řad IT, kteří danou agendu mají ve svých firmách nebo úřadech na starosti.

Celodenní kurz je zaměřen na konkrétní témata v uvedených blocích:

První blok


1. Správné workflow elektronizace

a. Elektronizace procesů ve vaší firmě, jaké procesy nastavit, zvážit přínosy vs. přijatelnou úroveň rizika, pokud nebudete plnohodnotně elektronizovat apod.

2. Certifikáty pro elektronický podpis

a. Co je to certifikát, druhy, způsoby užití, úložiště, legislativa, typy el. podpisů, ověření identity držitele certifikátu (IK MPSV).
b. Kdy a jaký typ elektronického podpisu použít pro pracovní vs. osobní dokumenty.


3. Tvorba elektronického podpisu/pečetě dokumentu


a. Tvorba přes Adobe, viditelný vs. neviditelný el. podpis/pečeť v Adobe
b. Ostatní možnosti tvorby el. podpisu – portálové, mobilní, SW apod.

4. Elektronická časová razítka (TSA)

a. Co je to časové razítko, jaká je jeho funkce. Druhy časových razítek v PDF, nastavení v PDF, manuální postup vložení časového razítka v Adobe.

5. Ověřování elektronických podpisů/pečetí

a. Proč je důležité ověřovat platnost elektronických dokumentů, tvorba důkazního prostředku, kvalifikované a nekvalifikované ověření (ověření v Adobe či jiných SW), manuální vs. automatické kontroly, ověřování z hlediska technické/legislativní správnosti vytvořeného el. podpisu/pečetě.
b. Nekvalifikované ověřování v Adobe – nastavení pro EU, používání HW pro uložení certifikátu, příklady.
c. Kvalifikované ověřování prostřednictvím služby I.CA QVerifyTL – automatizované nebo manuální prostřednictvím PC aplikace QVerifyTL Profi – příklad protokolu ověření.


6. Archivace elektronických dokumentů

a. Jak uchovávat elektronické dokumenty, ošetření el. dokumentu s el. podpisem/pečetí pro konkrétní el. dokumenty, rozdíl mezi uchováváním vs. archivem.
b. Tvorba archivního formátu el. podpisu/pečetě prostřednictvím služby I.CA LTA nad DMS nebo klientským úložištěm.

Druhý blok


7. Praktické ukázky

a. Vytváření a ověřování elektronického podpisu dokumentu s elektronickým časovým razítkem prostřednictvím Adobe a dalších produktů
b. Ostatní


8. Příklady soudních rozhodnutí

9. Případové studie elektronizace agend u referenčních projektů realizovaných I.CA

10. Diskuse

11. Možnost vydání kvalifikovaných certifikátů účastníkům kurzu


Veřejné jednodenní školení od 9:00 do 15:00 prezentují odborní pracovníci I.CA. Po celou dobu školení je zajištěno občerstvení formou bufetu, které je plně v režii I.CA. Absolventi kurzu na jeho konci obdrží osvědčení I.CA o jeho absolvování, kterým si mohou účastníci doložit zvýšení odborných znalostí.

Veřejné kurzy I.CA se konají jednou měsíčně každou třetí středu v měsíci, při min. počtu naplnění kapacity 10 účastníků.

Cena základního veřejného kurzu činí 5.000 Kč bez DPH.

V případě zájmu o veřejný kurz je možné se zaregistrovat prostřednictvím mailu sales@ica.cz. Pracovník I.CA Vám následně pošle termín, kdy bude veřejný kurz pravděpodobně uskutečněn.

Registrační autority


 
separator
separator