Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


16. 3. 2020

Informace k situaci COVID-19

...

První certifikační autorita, a.s., (I.CA) v reakci na Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením koronaviru na území České republiky přijala do odvolání následující opatření:

  • Veškeré služby jsou poskytovány bez přerušení.
  • Činnost společnosti je zajišťována tak, aby bylo v maximální míře ochráněno zdraví klientů i zaměstnanců I.CA. Z tohoto důvodu se jednání s klienty, pokud je to možné, realizují elektronickou cestou.
  • Zaměstnanci I.CA, pokud to povaha jejich pracovní činnosti umožňuje, využívají home office. V ojedinělých případech se tak může stát, že reakční doba na požadavky klientů může být delší, než je obvyklé.
  • Požadavky klientů nejsou v tomto případě míněny standardní žádosti o služby I.CA, jakými jsou zejména vydávání certifikátů, časových razítek a další on-line služby, které jsou poskytovány bez omezení a zcela v souladu s Certifikační politikou I.CA a uzavřenými smlouvami.
  • Reakce na požadavky klientů, jejichž realizace vyžaduje spolupráci více pracovníků I.CA, například zpracování nabídek pro veřejné zakázky, je vždy koordinována vedoucím či jím pověřeným zaměstnancem tak, aby reakční doba byla zkrácena na maximum a prodlení oproti běžnému provozu bylo minimální.
  • Není ze strany I.CA přípustné ponechat jakýkoliv požadavek klientů nebo zájemců o služby I.CA bez uspokojivé reakce ze strany zaměstnanců I.CA.

Registrační autority

v

 
separator
separator