Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


04.07.2024

Informace pro AZI

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě autorizovanými zeměměřickými inženýry se postupuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví").


Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě autorizovanými zeměměřickými inženýry se postupuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví").

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se provádí prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o autorizovaném zeměměřickém inženýrovi (dále též "AZI") v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až c) zákona o zeměměřictví.

Doporučený formát údajů o AZI v certifikátu je:

  • Autorizovaný zeměměřický inženýr
  • rozsah autorizace: <rozsah>
  • číslo autorizace: <číslo>

K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. Kvalifikovaný certifikát (elektronická pečeť), na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

Šíře možností uplatnění kvalifikovaného podpisu pro potřeby AZI formálně odpovídá užití klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný AZI, nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu nebo jinou fyzickou osobu.

Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronickým podpisem a časovým razítkem, výsledky zeměměřických činností tvořené více soubory se ověřuje tzv. externím elektronickým podpisem a časovým razítkem postupem podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije hashovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hashovací algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru.

Do 1. července 2024 je možné k ověření výsledků zeměměřických činností používat dosavadní certifikáty vydané pro ověřování výsledků zeměměřických činností úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

I.CA používá kvalifikovaný certifikát (elektronickou pečeť) pro podpis časových razítek s platností 6 let, který je v ročních intervalech obměňován. Tímto služba poskytování kvalifikovaných razítek I.CA splňuje podmínku zákona č. 200/1994 Sb., která je definována v § 16 odst. 3 o době platnosti elektronického časového razítka min. po dobu 5 let.

Službu poskytování elektronických časových razítek I.CA si můžete objednat zde .

Zajištění kvalifikovaného certifikátu I.CA pro AZI v souladu s požadavky zákona

Doporučený formát údajů o AZI v certifikátu je: Autorizovaný zeměměřický inženýr, rozsah autorizace: <rozsah>, číslo autorizace: <číslo>.

Společnost První certifikační autorita, a.s. připravila pro AZI na základě uvedených skutečností nový generátor žádostí o kvalifikované certifikáty I.CA. Nový generátor umožní do předmětu certifikátu uvést požadované údaje dle zákona. Výsledný vydaný kvalifikovaný certifikát je poté plně ověřitelný.

Příklad naplnění kvalifikovaného certifikátu AZI pro OSVČ:

Certifikát je možné získat samostatně, nebo v rámci produktu Twins.

Žádost o certifikát vytvoříte prostřednictvím on-line aplikace, která je uvedena výše, nebo prostřednictvím off-line aplikace I.CA NewCert.


Registrační autority


 
separator
separator