Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Certifikáty certifikačních autorit I.CA > Kořenové certifikáty v plošné struktuře


Společnost První certifikační autorita, a.s. poskytuje certifikační služby v oblasti vydávání certifikátů v plošné struktuře.

Kořenové certifikační autority jsou využity pro vydávání certifikátů výhradně koncovým uživatelům a pro ověřování stavu těchto certifikátů (CRL a OCSP). Tyto certifikační autority jsou využívány v procesech:

 • kvalifikovaných certifikačních služeb, tzn. vydávání:
  • kvalifikovaných certifikátů (fyzické osoby),
  • kvalifikovaných systémových certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu),
 • „nekvalifikovaných“ certifikačních služeb (v terminologii I.CA se obecně jedná o komerční certifikáty), tzn. vydávání: komerčních certifikátů (fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu) využívaných v oblastech: 
  • ověřování elektronických podpisů, autentizace a šifrování dat, technologických (komerčních serverových) certifikátů
  • ověřování elektronických podpisů, autentizace a šifrování dat,
  • ověřování elektronického podpisu vytvořeného programového vybavení.

Pro definování certifikačních politik jednotlivých typů certifikátů jsou využity platné standardy Evropské unie, vydávané organizací European Telecommunications Standards Institute (ETSI), zejména ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 411-3 a ETSI TS 102 042.

Pro definování profilu certifikátů, vydávaných fyzickým osobám je využit platný standard TS 119 412-2, v případě kvalifikovaných certifikátů pak i speciální rozšíření.

Selektivně jsou využity i požadavky uvedené v případných draftech standardů, jak stávajících, tak nových.

S ohledem na skutečnost, že společnost První certifikační autorita, a.s., je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a Slovenské republice, jsou certifikační služby regulovány legislativami těchto států, tedy i technickými standardy, na které tyto legislativy odkazují, zejména ČSN ETSI TS 101 456, respektive ETSI EN 319 411-2.

Uvedený systém vydávání certifikátů je rozvíjen takovým způsobem, aby splňoval požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014  ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzn. eIDAS).

Registrační autority


 
separator
separator