Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Certifikáty CA pro kvalifikované služby vydávané od 05/2022

Certifikát podřízené certifikační autority qcask22_rsa

CN= I.CA EU Qualified CA-SK/RSA 10/2022, sn: 100001076/0x5f5e534


Otisk SHA-256 (formát DER)*: a045f6acb1f2d0d190ee07dfb6f6611374338bae1905ecb21918c0d7b19496ee
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 13.10.2022 do 10.10.2032

Certifikát podřízené certifikační autority 2qca22_ecc

CN= I.CA EU Qualified CA2/ECC 06/2022, sn: 100001068/0x5f5e52c


Otisk SHA-256 (formát DER)*: a7cdf7f580ea9016fd3ae07f642f5fb58a971224e6c4e92a498a33537b2034c8
Délka kryptografického klíče pro algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 20.6.2022 do 17.6.2032

Certifikát podřízené certifikační autority pro autentizaci internetových stránek (QWAC)

CN= I.CA TLS EV CA/RSA 06/2022, sn: 100001071/0x5f5e52f


Otisk SHA-256 (formát DER)*: b9ef51a5f69a974f8d290b0a75fb253b7339053002aecb6516a270ea88aef4ed
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2022 do 19.6.2032

Certifikát podřízené certifikační autority pro služby kvalifikovaných elektronických časových razítek TSA2

CN= I.CA TSA CA/RSA 06/2022, sn: 100001067/0x5f5e52b


Otisk SHA-256 (formát DER)*: 52b27152bd36bce43c76dd4f8e8068a39a2230ebcd21a354c27485d12ff6f9e1
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2022 do 19.6.2032

Certifikát podřízené certifikační autority pro vydávání kvalifikovaných certifikátů

CN= I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, sn: 100001066/0x5f5e52a


Otisk SHA-256 (formát DER)*: 5f9147824201b2e23d8e128f99adb9ec11c495796960fa0faef05f901a347c66
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 20.6.2022 do 17.6.2032


* Otisk je počítán z obsahu celého souboru.

Registrační autority


 
separator
separator