Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časová razítka > Archivní elektronická časová razítka > Detail služby – archivní elektronická časová razítka

Detail služby – Archivní elektronická časová razítka

Vlastnosti

Klient odebírá klasická elektronická časová razítka, interní systém I.CA hlídá platnost vydaného časového razítka. Před uplynutím platnosti časového razítka, resp. před koncem platnosti certifikátu serverů časové autority, nejdříve však po vydání nového certifikátu, systém časové razítko přerazítkuje a uloží v interních systémech I.CA. Na základě dotazu klienta vyhledá I.CA konkrétní razítko a klientovi poskytne:

  • Přerazítkovaná razítka
  • Protokol o řetězených/přerazítkovaných razítkách podepsaný I.CA
  • Službu na vyhledání přerazítkovaného razítka (autentizovaná webová služba)
  • Kompletní strukturu údajů pro potřeby např. soudního znalce

Archivní elektronická časová razítka mají uplatnění především tam, kde klient potřebuje uložit elektronické dokumenty či data na delší časové období (cca 10 let, tzv. střednědobá archivace) a současně důvěryhodným způsobem po celou dobu uložení prokázat platnost dokumentu, čas jeho uložení, neměnnost obsahu.

Využitím služby ATSA v prostředí I.CA lze ušetřit nemalé finanční prostředky potřebné pro vybudování vlastního důvěryhodného úložiště. Veškerou odpovědnost za prokázání platnosti všech zřetězených časových razítek (a tím platnost původního dokumentu) garantuje První certifikační autorita.


Registrační autority


 
separator
separator