Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27. 3. 2019

I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group

I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group...

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) se stala členem Open Banking Europe QTSP Working group, kde jsou diskutovány aktuální otázky v oblasti využívání kvalifikovaných certifikátů s atributy požadovanými PSD2 (Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2)

I.CA již dříve zahájila vydávání kvalifikovaných certifikátů s atributy PSD2, které jsou určeny:

  • Pro nové poskytovatele platebních služeb, které se objeví na finančním trhu (TPP).
  • Pro stávající instituce (banky), které vedou klientské účty.

Více informací naleznete zde  .


Registrační autority

v

Novinky

6. 6. 2019 Odborná konference I.CA "Implementace PKI v praxi VII."
Více zde
29. 5. 2019 Testovací certifikáty pro PSD2 podle ETSI TS-119495 v1.3.1
Více zde
14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde