Skip Navigation Links > O nás > Novinky

27. 3. 2019

I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group

I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group...

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) se stala členem Open Banking Europe QTSP Working group, kde jsou diskutovány aktuální otázky v oblasti využívání kvalifikovaných certifikátů s atributy požadovanými PSD2 (Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2)

I.CA již dříve zahájila vydávání kvalifikovaných certifikátů s atributy PSD2, které jsou určeny:

  • Pro nové poskytovatele platebních služeb, které se objeví na finančním trhu (TPP).
  • Pro stávající instituce (banky), které vedou klientské účty.

Více informací naleznete zde  .


Registrační autority

v

Novinky

12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde
1. 7. 2019 První milion vytvořených kvalifikovaných pečetí na dálku
Více zde