Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


29.06.2016

Nařízení eIDAS a změny v poskytování služeb I.CA

Dne 1. července 2016 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS.


V souvislosti s touto legislativní změnou platí:

I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy.

Kvalifikované certifikáty vydané do 30. 6. 2016 zůstávají platné po celou dobu jejich platnosti a stávají se kvalifikovanými certifikáty pro elektronický podpis podle nařízení eIDAS.

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů bude I.CA vydávat i nadále, konkrétně se jedná o čipové karty Starcos 3.0, 3.2 a 3.5. Pouze pomocí kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů je možné vytvářet kvalifikovaný elektronický podpis, který má právní účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. Podle eIDAS dále platí, že kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se uznává jako kvalifikovaný elektronický podpis ve všech ostatních členských státech.

Kvalifikované systémové certifikáty ponesou označení systémové certifikáty a budou vydávány i nadále, a to po dobu, kterou stanoví český zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (projednáván v Parlamentu ČR); pravděpodobně bude možné tyto certifikáty používat ještě dva roky. V průběhu této doby se klienti mohou rozhodnout, zda je nahradí – podle povahy použití - certifikáty pro elektronické pečetě nebo komerčními certifikáty.

Kvalifikovaná časová razítka zůstávají beze změny, pouze po dobu zhruba dvou let se mění jejich název na elektronická časová razítka, přičemž musí být vydávána kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů (I.CA).

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, bude nahrazen zákonem o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (v současné době v legislativním procesu). Do té doby je I.CA povinna i nadále uchovávat kopie osobních dokladů podepisující osoby, které jsou pořizovány při vydání kvalifikovaného certifikátu – viz Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016


Zdroje informací:

Úplné znění nařízení eIDAS: https://www.ica.cz/Legislativa

Návrh českého zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce:  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=763&CT1=0 

Návrhy novel souvisejících právních předpisů:  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=764&CT1=0.
Registrační autority


 
separator
separator