Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Může Vám pomoci > Často kladené dotazy > Následný certifikát

Následný certifikát

21 a 7 dnů před vypršením platnosti stávajícího certifikátu, odesíláme na e-mail uvedený v certifikátu upozornění na blížící se ukončení platnosti Vašeho certifikátu. Obsahem tohoto e-mailu je URL odkaz, který Vám umožní elektronicky požádat o následný certifikát. Pomocí tohoto odkazu vytvoříte žádost o následný certifikát, který je automaticky zaslán do našeho systému.

O následný certifikát je také možné žádat prostřednictvím klientské aplikace pro správu Vašeho certifikátu. Webovou službu pro správu osobního certifikátu .

Pro podání žádosti o následný certifikát elektronickou cestou, musíte disponovat platným certifikátem, kterým je žádost při odeslání na certifikační autoritu podepsána. Certifikační autorita tímto ověří žadatele o následný certifikát a provede kontrolu naplnění položek certifikátu.

Následný certifikát s daňovým dokladem je systémem zaslán na Váš e-mail po zaplacení proforma faktury, která je zasílána certifikační autoritou po zpracování žádosti o následný certifikát. K automatickému odeslání certifikátu dojde v momentě připsání platby ve prospěch našeho účtu. V e-mailové zprávě je i návod na instalaci následného certifikátu do PC nebo na čipovou kartu.
 

Uživatelské příručky pro generování žádostí o následný certifikát:

Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer ( 1,33 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox ( 1,32 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera ( 1,32 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Google Chrome ( 1,32 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Edge ( 1,32 MB)

Registrační autority


 
separator
separator