Skip Navigation Links > Podpora > Dotazy > Často kladené dotazy > Následný certifikát


21 a 7 dnů před vypršením platnosti stávajícího certifikátu, odesíláme na e-mail uvedený v certifikátu upozornění na blížící se ukončení platnosti Vašeho certifikátu. Obsahem tohoto e-mailu je URL odkaz, který Vám umožní elektronicky požádat o následný certifikát. Pomocí tohoto odkazu vytvoříte žádost o následný certifikát, který je automaticky zaslán do našeho systému.

O následný certifikát je také možné žádat prostřednictvím klientské aplikace pro správu Vašeho certifikátu. Webovou službu pro správu osobního certifikátu .

Pro podání žádosti o následný certifikát elektronickou cestou, musíte disponovat platným certifikátem, kterým je žádost při odeslání na certifikační autoritu podepsána. Certifikační autorita tímto ověří žadatele o následný certifikát a provede kontrolu naplnění položek certifikátu.

Následný certifikát s daňovým dokladem je systémem zaslán na Váš e-mail po zaplacení proforma faktury, která je zasílána certifikační autoritou po zpracování žádosti o následný certifikát. K automatickému odeslání certifikátu dojde v momentě připsání platby ve prospěch našeho účtu. V e-mailové zprávě je i návod na instalaci následného certifikátu do PC nebo na čipovou kartu.
 

Uživatelské příručky pro generování žádostí o následný certifikát:

Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer ( 0,98 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox ( 1,05 MB)
Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera ( 1,13 MB)

Registrační autority

v

Novinky

12. 2. 2019 Ukončení podpory Java v online generátorech I.CA
Více zde
18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde