Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Certifikáty CA pro komerční služby vydávané do 04/2022 včetně

Certifikát podřízené CA pca16_ecc vydávající nekvalifikované certifikáty

CN = I.CA Public CA/ECC 12/2016, SN: 100001008 (5f5e4f0 HEX)


Otisk SHA-256 (formát DER)*: a68f0de78db7c02a78bb44cc46929e678839c893540c093fc7413e9e3125a696
Délka kryptografického klíče pro algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 7.12.2016 do 7.12.2026

Certifikát podřízené CA pro vydávání komerčních certifikátů

CN = I.CA Public CA/RSA 07/2015; SN:  100001003 (5f5e4eb HEX)


Otisk SHA-256 (formát DER)*: 97384d1e5aa637ac601b198937159fe8b39a2fd29fe41a86a0930b6560766a71
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 8.7.2015 do 5.7.2025

Certifikát podřízené CA pro vydávání SSL certifikátů

CN = I.CA SSL CA/RSA 07/2015; SN: 100001002 (5f5e4ea HEX)


Otisk SHA-256 (formát DER)*: 92a446d2789431227ff4b334189aa5a7b9302008ac3747e968c6ae68ad7aeb66
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 8.7.2015 do 5.7.2025


* Otisk je počítán z obsahu celého souboru.

Registrační autority


 
separator
separator