Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Contacts > Registration authorities - wordwide > Registration authorities

Registration authorities

If you are interested in issuing a certificate (except SSL and QWAC), you can search for the nearest registration authority of I.CA, where you will receive the certificate during your personal visit. In order to ensure a smooth check-in, please make an appointment with the registration authority in advance.

The contacts below do not serve as technical support, in case of any questions use the contacts here .


Slovakia

Bratislavský kraj
Bratislava Plynárenská 7/C D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
+421 258 222 153

E-mail:

Malacky Továrenská 3/B AB Comp, s.r.o.
+421 907 226 282

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica Partizánska cesta 3 (INTERPOLIS Office Center) D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
+421 258 222 153

E-mail:


Košický kraj
Michalovce Partizánska 23 GNOMA s.r.o.
+421 566 419 412
Košice Garbiarska 5 IQ SERVIS, a.s.
+421 903 600 834

Nitriansky kraj
Nitra Novozámocká 670/104 dFlex Nitra, spol. s r.o.
+421 377 419 763

E-mail:

Komárno Dunajské nábrežie 12 IT partner, s.r.o.
+421 357 777 777
Levice J. Švermu 28 ITech Co, s.r.o.
+421 366 333 070

E-mail:


Prešovský kraj
Vranov nad Topľou Herlianska 1077 7P s.r.o.
+421 574 461 604

E-mail:

Bardejov Baštová 6 ORBITAL s.r.o.
+421 905 977 076
Prešov Vajanského 43 ZEDON s.r.o.
+421 512 250 522

Trenčiansky kraj
Trenčín Cintorínska 45 BSC Line, s.r.o.
+421 327 444 770

Žilinský kraj
Liptovský Mikuláš Belopotockého 722/1 FreeTech services, spol. s r.o.
+421 902 727 633
Námestovo Vavrečka 93 RDS Group s.r.o.
+421433337100
Martin Thurzova 16 SELA VIA s.r.o.
+421 905 261 536

E-mail:

Žilina Kamenná 20 KODAS Žilina, s.r.o.
+421 415 555 111

E-mail:


Bratislavský kraj
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Bratislava Plynárenská 7/C +421 258 222 153

E-mail:

AB Comp, s.r.o.
Malacky Továrenská 3/B +421 907 226 282

E-mail:


Banskobystrický kraj
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Banská Bystrica Partizánska cesta 3 (INTERPOLIS Office Center) +421 258 222 153

E-mail:


Košický kraj
GNOMA s.r.o.
Michalovce Partizánska 23 +421 566 419 412

E-mail:

IQ SERVIS, a.s.
Košice Garbiarska 5 +421 903 600 834

E-mail:


Nitriansky kraj
dFlex Nitra, spol. s r.o.
Nitra Novozámocká 670/104 +421 377 419 763

E-mail:

IT partner, s.r.o.
Komárno Dunajské nábrežie 12 +421 357 777 777

E-mail:

ITech Co, s.r.o.
Levice J. Švermu 28 +421 366 333 070

E-mail:


Prešovský kraj
7P s.r.o.
Vranov nad Topľou Herlianska 1077 +421 574 461 604

E-mail:

ORBITAL s.r.o.
Bardejov Baštová 6 +421 905 977 076

E-mail:

ZEDON s.r.o.
Prešov Vajanského 43 +421 512 250 522

E-mail:


Trenčiansky kraj
BSC Line, s.r.o.
Trenčín Cintorínska 45 +421 327 444 770

E-mail:


Žilinský kraj
FreeTech services, spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš Belopotockého 722/1 +421 902 727 633

E-mail:

RDS Group s.r.o.
Námestovo Vavrečka 93 +421433337100

E-mail:

SELA VIA s.r.o.
Martin Thurzova 16 +421 905 261 536

E-mail:

KODAS Žilina, s.r.o.
Žilina Kamenná 20 +421 415 555 111

E-mail:


Registration authorities


 
separator
separator